DAFFNER, HÌNH ẢNH HỌC TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG 3E

DAFFNER, HÌNH ẢNH HỌC TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG 3E

DAFFNER, HÌNH ẢNH HỌC TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG 3E.Các phương pháp tạo ảnh được sử dụng để đánh giá bệnh nhân có nghi ngờ chấn thương cột sống đã trải qua những thay đổi căn bản trong thập kỷ qua, quan trọng nhất là uy thế của chụp cắt lớp vi tính (CT) đã trở thành phương thức điều tra chủ chốt. Các vấn đề như bức xạ liều cao liên quan với các nghiên cứu cắt lớp vi tính và cải thiện chăm sóc sức khỏe và giảm thiểu chi phí cũng có một tác động đáng kể đến ra quyết định lâm sàng.

Ấn bản mới này sẽ góp phần tạo nên một bước ngoặt cho các tham khảo về hình ảnh học chấn thương cột sống, cung cấp thảo luận chuyên sâu về các chỉ dẫn và phương pháp tạo hình ảnh cột sống dựa trên các bằng chứng lâm sàng hiện đang có sẵn.

Mỗi chương đã được sửa đổi và minh họa đại diện cho những tiến bộ trong các phương thức tạo hình ảnh mới nhất. Một chương hoàn toàn mới về thương tích trẻ em đã được thêm vào.

Hình ảnh học chấn thương đốt sống, phiên bản thứ 3, là một công cụ vô giá và cần thiết trong việc đánh giá bất kỳ bệnh nhân nào có nghi ngờ bị chấn thương tủy sống hay cột sống.

DAFFNẺ, HÌNH ẢNH HỌC TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG 3E

TÓM LƯỢC

Imaging of Vertebral Trauma

Richard H. Daffner MD

Price: $130

Hardcover: 242 pages

Publisher: Cambridge University Press;

3 edition (May 9, 2011)

Language: English

ISBN-10: 0521897017

ISBN-13: 978-0521897013

DAFFNER, HÌNH ẢNH HỌC TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG 3E

Leave a Comment