ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH NANO TỪ TÍNH TỰ TẠO TRONG PHÁT HIỆN NHANH KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA VIRUS DENGUE

ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH NANO TỪ TÍNH TỰ TẠO TRONG PHÁT HIỆN NHANH KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA VIRUS DENGUE

ĐÁNH GIÁ ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA QUE THỬ SẮC KÝ MIỄN DỊCH NANO TỪ TÍNH TỰ TẠO TRONG PHÁT HIỆN NHANH KHÁNG NGUYÊN NS1 CỦA VIRUS DENGUE
Đỗ Như Bình1,2, Lê Văn Nam1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá độ nhạy và độ đặc hiệu của que thử sắc ký miễn dịch sử dụng hạt nano từ tính tự tạo phát hiện kháng nguyên NS1 của virus Dengue. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng hạt nano từ tính gắn kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng nguyên NS1 kết hợp hiện màu enzyme để chế tạo que thử sắc ký miễn dịch từ tính, áp dụng phát hiện NS1 trong các mẫu nhiễm chủ động và huyết thanh của bệnh nhân để xác định ngưỡng phát hiện, độ nhạy, độ đặc hiệu. Kết quả: Que thử có khả năng phát hiện NS1 từ mức 0,025 ng/ml đối với týp 1 và týp 3; 0,01 ng/ml đối với týp 2 và 0,1 ng/ml đối với týp 4. Độ nhạy và độ đặc hiệu đều đạt 100%, cao hơn so với que thử thương mại Dengue Ag Rapid Test CE (CTK Biotech, Mỹ) và không có phản ứng chéo với kháng nguyên NS1 của virus zika cũng như virus Chikungunya, viêm não Nhật Bản, HBV và HCV. Kết luận: Que thử nano từ tính có khả năng xác định nhanh NS1 trong huyết thanh bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue.

Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là một bệnh truyền nhiễm lây truyền qua muỗi gây ra bởi virus Dengue, bao gồm4 týp DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4; trong đó, DENV-2 là týp thườnghay gây ra các biến chứng nguy hiểm chongười bệnh [1, 7]. Đây được coi là một trong mười nguyên nhân hàng đầu về tỷ lệ mắc bệnh, tử vong trên toàn thế giới.
Theo ước tính của WHO, có khoảng 3 – 3,9 tỷ người đang sống trên 128 quốc gia có nguy cơ nhiễm virus Dengue. Bệnh ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu ngườimỗi năm, trong số này có khoảng 500.000người phát triển thành thể nặng và có > 25.000 người, chủ yếu là trẻ em tử vong trên toàn thế giới.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment