Luận văn thạc sĩ y học Đánh giá giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm CRIB và một số yếu tố liên quan ở trẻ đẻ non tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng 2015/ Dương Văn Đoàn. 2015. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, những tiến bô trong y học, y tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, dần tiếp cận được với nền y học tiên tiến trên thế giới. Những sự tiến bô đó góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm giảm tỷ lệ tử vong nói chung và tử vong sơ sinh (TVSS) nói riêng trong đó có nhóm trẻ sơ sinh có cân nặng cực thấp. Tuy nhiên, tỷ lệ TVSS còn giảm rất châm so với tử vong chung ở trẻ em. Ước tính hàng năm số trẻ sơ sinh tử vong chiếm khoảng 38% tử vong trẻ em. TVSS tập trung chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tử vong trong 24 giờ đầu sau sinh chiếm 2/3 tổng số tử vong trong giai đoạn sơ sinh sớm và bằng 25-45 % TVSS [42]. TVSS là một chỉ số quan trọng trong việc đánh giá chất lượng chăm sóc sản khoa, sơ sinh cũng như sự tiến bô y tế của một quốc gia.Vì thế trong lĩnh vực hồi sức sơ sinh, TVSS luôn là vấn đề được quan tâm. nghiên cứu đặc biệt tử vong của trẻ đẻ non do đây là nhóm trẻ có nhiều nguy cơ và có tỷ lệ tử vong cao nhất .

MÃ TÀI LIỆU

CHYH.2017.00361

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0932716617

TVSS giảm châm đặt ra những đòi hỏi cấp thiết về đầu tư nhân lực, kinh phí và phương tiện cho chăm sóc, chẩn đoán và điều trị sơ sinh. Tuy nhiên TVSS khác nhau rõ rệt ở những quốc gia có nền kinh tế khác nhau, các vùng lãnh thổ, các bệnh viện, các trung tâm hồi sức với cơ sở vật chất, trình đô kĩ thuật khác nhau. Từ đó yêu cầu sự ra đời các mô hình chẩn đoán, tiên lượng bệnh tật và tử vong phù hợp. Nhiều thang điểm đánh giá mức đô nặng, cũng như nhiều thang điểm tiên lượng nguy cơ tử vong đã được xây dựng và áp dụng. Mục đích của việc đánh giá trên là để phân loại bệnh nhân trong các ca bệnh hỗn hợp, phân bổ nhân lực, phương tiện, kinh phí cho việc chăm sóc trẻ bị bệnh đạt hiệu quả cao nhất, nhằm làm giảm nguy cơ tử vong cũng như giá thành điều trị. Năm 1993, hiệp hôi sơ sinh quốc tế đã đưa ra một thang điểm mới, thang điểm CRIB (Clinical Risk Index for Babies), được xây dựng dựa trên 6 biến số: cân nặng, tuổi thai, dị tật bẩm sinh, FiO2 cao nhất và thấp nhất thích hợp, kiềm dư thấp nhất trong 12 giờ đầu tiên sau sinh [44]. Theo nhiều tác giả trên thế giới cũng như Việt Nam đã chứng minh thang điểm CRIB có khả năng phân tách tốt giữa hai nhóm tử vong và sống tại các đơn vị hồi sức sơ sinh [1],[ 22],[ 24],[ 32]. Mặc dù từ thời điểm đó đến nay, nhiều thang điểm mới đã được xây dựng và cải tiến nhưng thang điểm CRIB vẫn được áp dụng rông rãi và hiệu quả ở nhiều đơn vị hồi sức sơ sinh trên thế giới[27],[ 32].

Ở Việt Nam có bốn công trình nghiên cứu về ứng dụng thang điểm CRIB vào đánh giá nguy cơ tử vong trên hai nhóm trẻ khác nhau: trẻ sơ sinh non tháng nhẹ cân, trẻ sơ sinh tại khoa hồi sức bệnh viện Nhi Đồng II (BV NĐ-II) của Phạm Lê An và so sánh áp dụng trên trẻ sơ sinh tại hai khoa hồi sức và cấp cứu BV NĐ-II của Võ Công Đồng và Phạm Lê An. Nghiên cứu đánh giá giá trị tiên lượng tử vong của thang điểm CRIB ở trẻ đẻ non tại bệnh viện Nhi Trung ương của Vũ Vân Yen và Phạm Thị Xuân Tú cho thấy: thang điểm có khả năng phân cách tốt nhóm tử vong và sống ở cả trên trẻ sơ sinh non tháng nhẹ cân và trẻ sơ sinh [1],[ 2],[ 5],[ 21]. Tại bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, khoa hồi sức cấp cứu chưa có đơn vị hồi sức sơ sinh riêng. Bệnh viện đang xây dựng kế hoạch hình thành một trung tâm hồi sức sơ sinh trong khi TVSS đặc biệt là tử vong sơ sinh đẻ non còn chiếm tỷ lệ cao.Vì vây chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm hai mục tiêu:

1. Đánh giá giá trị tiên lượng nguy cơ tử vong theo thang điểm CRIB ở trẻ đẻ non tại khoa hồi sức cấp cứu và chổng độc bệnh viện trẻ em Hải Phòng từ 01/01/2015 đến 31/08/2015.

2. Tìm hiểu một sổ yếu tổ liên quan đến tử vong của trẻ đẻ non.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *