ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GRANISETRON SO VỚI ONDANSETRON TRONG DỰ PHÒNG MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GRANISETRON SO VỚI ONDANSETRON TRONG DỰ PHÒNG MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA GRANISETRON SO VỚI ONDANSETRON TRONG DỰ PHÒNG MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA GÂY TÊ TỦY SỐNG TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI
Vongvien DAOCHAITONGYOUATHAO1, Phạm Quang Minh2
1 Bệnh viện 5 mesa Lào
2 Bệnh viện Đại Học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Nghiên cứu tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được tiến hành nhằm so sánh hiệu quả của granisetron so với ondansetron trong dự phòng một số tác dụng không mong muốn của gây tê tủy sống trong phẫu thuật chi dưới. 60 bệnh nhân, chia thành 2 nhóm, được phẫu thuật chi dưới vô cảm bằng phương pháp gây tủy sống tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1 – 6/2022. Kết quả: một số chỉ số nhân trắc, loại phẫu thuật tương đương ở 2 nhóm. Sau gây tủy sống, nhóm sử dụng granisetron nguy cơ nôn, buồn nôn giảm 0,24 lần so với nhóm sử dụng ondansetron, khác không có ý nghĩa thống kê với p ˃ 0,05. Trên tuần hoàn: nhóm sử dụng granisetron có xu hướng nhịp tim ổn định hơn so với nhóm sử dụng ondansetron, khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p ˃ 0,05; nhóm sử dụng granisetron nguy cơ tụt huyết áp giảm 4,5 lần so với nhóm sử dụng ondansetron, khác biệt có ý nghĩa thống kê với p ˂ 0,05. Kết luận: Granisetron có hiệu quả tốt hơn ondansetron trong dự phòng một số tác dụng không mong muốn của gây tê tủy sống trong phẫu thuật chi dưới.

Nôn, buồn nôn trong và sau mổ là tác dụng không  mong  muốn  của  các  phương  pháp  vô cảm, đặc biệt, tỷ lệ nôn, buồn nôn sau gây tủy sống  để  mổ  chi  dưới  có  thể  gặp  đến  xấp  xỉ 80%7, nó không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân, gây khó khăn cho phẫu thuật viên trong mổ mà còn gây tăng đau đớn sau mổ, mất nước điện giải… Vì vậy, dự phòng nôn, buồn nôn trong và sau mổ là cần thiết giúp tăng sự hài lòng của bệnh nhân, góp phần vào thành công của phẫu thuật4. Bên cạnh đó tụt huyết áp, mạch chậm cũng là các các dụng phụ thường gặp sau têtủy sống.  Granisetron  và  ondansetron  là  thuốc  dự phòng nôn đã được sử dụng từ lâu và cũng có tác dụng dự phòng tụt huyết áp sau tê tủy sống. Điều  này  đã  được  chứng  minh  trong  nhiều nghiên cứu trên thế giới. Tuy nhiên, ở Việt nam những thuốc này chưa được sử dụng nhiều đặc biệt là granisetron. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nhằm mục tiêu: đánh giá hiệu quả của granisetron  so  với  ondansetron  trong  dự  phòng một số tác dụng không mong muốn của gây tê tủy sống trong phẫu thuật chi dưới và mô tả một số tác dụng không mong muốn của thuốc này.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment