Đánh giá hiệu quả của tiêm nội khớp Hyaluronic acid trong điều trị thoái hoá khớp gối

Đánh giá hiệu quả của tiêm nội khớp Hyaluronic acid trong điều trị thoái hoá khớp gối

Tên bài báo:Đánh giá hiệu quả của tiêm nội khớp Hyaluronic acid trong điều trị thoái hoá khớp gối

Tác giả:    Nguyễn Mai Hồng, Vũ Thị Thanh Thuỷ

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    2006    Số:    6    Tập:    547    Trang:    67-70

Tóm tắt:    30 BN (21 nữ, 9 nam) được chọn tiêm Hyaluronic acid nội khớp gối tại Khoa xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai từ 10/2004-1/2006. Tuổi trung bình của BN là 49,4 tuổi. Nghiên cứu bao gồm 9 khớp gối trái, 21 khớp gối phải. Thời gian mắc bệnh trung bình của BN là 39,20+/-19,60 tháng. Trước điều trị: chỉ có 2/30 BN (6,7%) có chỉ số Lequesne ở mức độ trung bình. Các BN còn lại đều ở mức độ nặng (46,7%) và rất nặng (33,3%). Sau điều trị: chỉ số Lequesne của tất cả BN đều trở về mức trung bình và nhẹ. Đánh giá đau theo chỉ số Womac: Trước điều trị: 100% BN đều biểu hiện đau khớp ở mức độ nặng, hoặc trầm trọng; Sau điều trị: tình trạng đau khớp của BN được cải thiện rất nhiều, BN chỉ còn thấy đau ít hoặc không đau. Hyaluronic acid tiêm nội khớp gối có hiệu quả cải thiện chức năng khớp trong bệnh thoái hóa khớp gối. Thuốc được dung nạp tốt, không có tác dụng phụ đáng kể nào xảy ra.

Đánh giá hiệu quả của tiêm nội khớp HYALURONIC ACID trong điều trị thoái hóa khớp gối

Leave a Comment