ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOÁ GIẢI GIÃN CƠ BẰNG SUGAMMADEX SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOÁ GIẢI GIÃN CƠ BẰNG SUGAMMADEX SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOÁ GIẢI GIÃN CƠ BẰNG SUGAMMADEX SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC CÓ NỘI SOI HỖ TRỢ

Nguyễn Mạnh Cường*; Ngô Văn Định*; Nguyễn Ngọc Trung* 
Nguyễn Văn Nam*; Nguyễn Trường Giang**; Nguyễn Trung Kiên*
TÓM TẮT 
Mục tiêu:  đánh giá hiệu quảhoá giải giãn cơrocuronium bằng sugammadex sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗtrợ. Đối tượng và phương pháp:nghiên cứu tiến cứu trên 30 bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗtrợdưới gây mê toàn thểbằng thuốc mê propofol, thuốc giãn cơrocuronium và giảm đau fentanyl. Kiểm soát thông khí một phổi trong mổqua  ống nội khí quản 2 nòng. Theo dõi  độgiãn cơtrên máy TOF scan. Kết thúc cuộc mổ, sửdụng thuốc hoá giải giãn cơsugammadex liều 2 mg/kg khi xuất hiện trởlại  đáp  ứng thứ2 (T2) của TOF sau liều cuối cùng rocuronium, theo dõi huy ết  động, hô hấp, hồi tỉnh, thời gian phục hồi giãn cơ, thời gian rút  ống nội khí quản.  Kết quả:thời gian phẫu thuật trung bình 115,37 ± 66,88 phút, lượng thuốc mê propofol tiêu thụtrung bình 1291,67 ± 633,85 mg. 100% bệnh nhân đủtiêu chuẩn rút ống nội khí quản ngay sau phẫu thuật. Thời gian trung bình phục hồi giãn cơtừT2 đến tỷ lệ TOF lớn hơn 0,7; 0,8 và 0,9 lần lượt 2,04 ± 0,58 phút; 2,46 ± 0,66 phút và 2,86 ± 0,67phút; thời  gian  rút  ống  nội  khí  quản  sau  tiêm  sugammadex  trung  bình  4,37  ±  1,02  phút;  tất  cảbệnh nhân có giá trịTOF > 0,9 sau mổgiờthứ1, giờthứ2. 1 bệnh nhân xuất hiện mạch chậm 
sau tiêm sugammadex, không phát hiện tác dụng phụkhác trên hệhô hấp và tuần hoàn sau khi tiêm sugammadex. Kết luận:sugammadex liều 2 mg/kg phục hồi giãn cơnhanh sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗtrợ. Không tồn dưgiãn cơsau mổ, tính an toàn cao, ít  ảnh hưởng trên hệ hô hấp và tuần hoàn.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment