ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN

Nguyễn Viết Trung*; Đào Nguyên Hùng*; Đào ThếAnh* 
TÓM TẮT 
Mục tiêu:nhận xét vềchỉ định, đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trịu xơtửcung  kích thước lớn. Đối tượng và phương pháp: 110 bệnh nhân u xơtử cung  kích thước lớn được  điều trịbằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tử  cung  bán phần.  Kết quả:kích thước tửcung trung bình trước phẫu thuật 17,8 ± 3,6 tuần. Test sàng lọc cổtửcung âm tính. Trọng lượng tửcung và u sau phẫu thuật trung bình 655,8 ± 210 g. Thời gian mổ trung bình 102,1 ± 28,6 phút. 90,9% bệnh nhân dùng kháng sinh dự phòng. Ít đau sau mổ. Ngày nằm viện ngắn, nhanh phục hồi sức khỏe, giảm chi phí  điều trị… Không có tai biến, biến chứng trong và sau mổ.  Kết luận:phẫu thuật nội soi  được áp dụng thành công trong  điều trịu xơtửcung kích thước lớn tại Bệnh viện Quân y 103. 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment