ĐáNH GIá KếT QUả CAN THIệP PHòNG CHốNG NHIễM VI RúT VIÊM GAN B TạI MộT Số Xã PHƯờNG TỉNH THừA THIÊN HUế

ĐáNH GIá KếT QUả CAN THIệP PHòNG CHốNG NHIễM VI RúT VIÊM GAN B TạI MộT Số Xã PHƯờNG TỉNH THừA THIÊN HUế

ĐáNH GIá KếT QUả CAN THIệP PHòNG CHốNG NHIễM VI RúT VIÊM GAN B TạI MộT Số Xã PHƯờNG TỉNH THừA THIÊN HUế
NGÔ VIếT LộC, ĐINH THANH HUề – Trường ĐHYD Huế
NGUYễN ĐìNH SƠN   TTYT dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế
ĐẶT VẤN ĐỀ
Viêm  gan  vi  rút,  đặc  biệt  là  viêm  gan  vi  rút  B  là một bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao. Hiệnnay, qua giám sát dịch  tễ  học  huyết  thanh  đã  phát  hiện trên  thế  giới  có khoảng 2 tỷ người bị nhiễm vi rút viêm gan B (VRVGB) và trong đó có kho ảng 400 triệu người nhiễm vi rút viêm gan B mạn tính. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 10 -30 triệu người nhiễ m vi rút viêm gan B và 2 triệu người nhiễm vi rút viêm gan B mạn tử vong do hai biếnchứng nguy hiểm là xơ gan và ung thư gan nguyên phát [5], [6], [7].Việt Nam nằm trong khu vực có tần xuất nhiễm vi rút viêm gan B rất cao và là một trong những nước có tỷlệ nhiễm vi rút viêm gan B cao nhất thế giới với khoảng 10 
-20% dân số [2].
Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam đều cho thấy nhiễm vi rút viêm gan B thường có liên quan  đến các  yếu  tố  như  kiến  thức  hiểu  biết  về  phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B,thái độ nhận thức không đúng về sự nguy hiểm của nhiễm vi rút viêm gan B dẫn  đến các hành vi dự phòng nhiễm vi rút viêm gan B chưa hiệu quả tại cộng đồng. 
Việc  tìm  ra  mô  hình,  biện  pháp  can  thiệp  phòng chống nhiễm vi rút viêm gan B tại cộng đồng có hiệu quả nhưng phù hợp với điều kiện ở Việt Nam vẫn còn là một vấn đề khó khăn vì ngoài vấn đề tăng cường xét nghiệm để phát hiện nhiễm vi rút viêm gan B cho người dân, cần đòi hỏi phải có những biện pháp tăng cường dự phòng tích cực, chủ động và lâu dài trong cộng đồng; đặc biệtbiện  pháp  dự  phòng  hữu  hiệu  là  tiêm  phòng  vắc  xin viêm gan B (VGB) trong cộng đồng
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment