ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP
Nguyễn Xuân Thùy1, Vũ Trường Thịnh1,2, Nguyễn Minh Thành3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện hữu nghị Việt Đức
3 Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt

Đặt vấn đề:  Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa tại Bệnh viện đa khoa Nông Nghiệp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 43 bệnh nhân được chẩn đoán gãy liên mấu chuyển xương đùi được điều trị phẫu thuật kết xương bằng nẹp vít khóa tại khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp từ tháng 02/2018 –  02/2021. Kết quả: Độ tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 71,65 ± 12 tuổi, tai nạn sinh hoạt, là nguyên nhân dẫn đến chấn thương chiếm tỷ lệ cao nhất (79%) và tổn thương chủ yếu là loại A1 (48,8%) theo phân loại tiêu chuẩn AO. Kết quả chung theo tiêu chuẩn của Nguyễn Trung Sinh: tốt và rất tốt chiếm tỷ lệ cao 72,1%, trung bình là 25,6%, kém là 2,3%. Kết luận: Gãy liên mấu chuyển xương đùi là kiểu gãy xương khá phổ biến và có nhiều phương pháp điều trị. Phẫu thuật kết hợp xương nẹp khóa nhằm nắn chỉnh phục hồi về giải phẫu, cố định ổ gãy vững chắc, tạo điều kiện để tập phục hồi chức năng sớm sau phẫu thuật.


Chi tiết bài viết
Từ khóa

Gãy liên mấu chuyển xương đùi
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Tiến Bình (2009). Phân lọai gãy đầu trên xương đùi Phân loại tổn thương do chấn thương. Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội. 2009:190-215.
2. Phí Mạnh Công (2009). Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi ở người cao tuổi bằng kết hợp xương nẹp vít động tại Bệnh viện Xanh pôn và Bệnh viện 198. Luận văn thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội. 2009.
3. Hoàng Thế Hưng (2013). Đánh giá kết quả điều trị gãy liênmấu chuyển xương đùi ở người lớn tuổi bằng thay khớp hỏng bán phần Bipolar. Luận văn bác sĩ nội trú, học viện quân y. 2013.
4. Lindskog DM, Baumgaertner MR (2004). Unstable Intertrochanteric Hip Fractures in the Elderly. JAAOS – Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2004;12(3)
5. Trần Quang Toản (2008). Đánh giá kết quả điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi người lớn bằng nẹp DHS tại bệnh viện Xanh pôn. Luận văn thạc sĩ y học, Học viện quân y. 2008.
6. Trần Trung Dũng, Nguyễn Hữu Nam, Ngô Văn Toàn (2013). Điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp DHS tại Bệnh viện Việt Đức. Tạp chí nghiên cứu Y học. 2013;84:69-73.
7. Habernek H, Wallner T, Aschauer E, Schmid L (2000). Comparison of ender nails, dynamic hip screws, and Gamma nails in the treatment of peritrochanteric femoral fractures. SLACK Incorporated Thorofare, NJ; 2000.
8. Lê Đức Nghị (2015). Đánh giá kết quả điều trị gãy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp DHS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Luận văn bác sĩ chuyên khoa II, trường đại học Y Dược Thái Bình. 2015.
9. Heyse-Moore G, MacEachern A, Evans D (1983). Treatment of intertrochanteric fractures of the femur. A comparison of the Richards screw-plate with the Jewett nail-plate. The Journal of bone and joint surgery British volume. 1983;65(3):262-267.
10.Nguyễn Tiến Bình (2002). Kết quả phẫu thuật kết xương kín gãy liền mấu chuyển xương đùi bằng đinh Ender. Tạp chí y học thực hành. 2002;3: 40 – 41.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA NÔNG NGHIỆP

Leave a Comment