ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY ĐIỀU TRỊ BIẾN DẠNG KHUỶU VẸO TRONG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY ĐIỀU TRỊ BIẾN DẠNG KHUỶU VẸO TRONG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY ĐIỀU TRỊ BIẾN DẠNG KHUỶU VẸO TRONG
Đỗ Viết Tuyến1, Đào Xuân Tích2
1 Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, HN
2 Trường Đại học Y Hà Nội
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Mục tiêu: Cắt xương hình chêm bên ngoài là phương pháp điều trị thường được áp dụng để chỉnh biến dạng khuỷu vẹo trong hiện nay. Kết xương nhằm cố định ổ cắt xương, duy trì kết quả nắn chỉnh đến khi liền xương. Kỹ thuật cắt xương hình chêm, cố định bằng hai vít + buộc néo ép số 8 của French là đơn giản, dễ thực hiện và an toàn. Đối tượng và phương pháp: 63 bệnh nhân (BN) biến dạng khuỷu vẹo trong sau gãy trên trên đầu dưới xương cánh tay, tuổi trung bình là 9,3±2,6 (6 – 15) được phẫu thuật cắt xương hình chêm bên ngoài để chỉnh trục, thực hiện trong thời gian từ 6/2015 đến tháng 12 /2019. Kết quả: Theo rõi xa được 52/63( 82,5%) với thời gian trung bình là 44,8+ 11,1 tháng (21– 82 tháng). Kết quả xa theo tiêu chuẩn của Ippolito: 33 bệnh nhân có kết quả tốt, 14 kết quả khá và 5 BN kết quả kém. Kết luận: Chúng tôi cho rằng phương pháp French cải biên điều trị biến dạng khuỷu vẹo trong thật sự đơn giản và hiệu quả điều trị tốt cả về thẩm mỹ và chức năng.

Biến dạng khuỷu vẹo trong (cubitus varus) là một  biến chứng thường gặp sau gãy xương ở đầu dưới xương cánh tay ở trẻ em. Nguyên nhân sớm của biến chứng này là do nắn chỉnh không hết di lệchcòn di lệch gấp góc,di lệch xoay trong quá mức của lồi cầu ngoài; nguyên nhân muộn là do hoại tử hoặc kém phát triển của lồi cầu trong [1]. Di lệch mở góc vào trong là biến dạng có vai trò quyết định, bên cạnh đó di lệch xoay trong cũng góp một phần quan trọng. Nhiều kỹ thuật cắt xương ở đầu dưới xương cánh tayđể chỉnh trục xương đã được đề xuất. Phương pháp cắt xương mở hình chêm ở thành trong dễ dẫn đến mất vững khớp khuỷu, khó cố định và có nguy cơ tổn thương TK trụ cao. Cắt xương hình chêm  đáy  ở  thành  ngoài  là  phương  pháp  đã được thực hiện từ lâu và an toàn. Điều còn tranh luận là chọn phương pháp cố định nào sau cắt xương  để  cốđịnh  ổ  cắt  xương  vững  hơn  và  ít nguy cơ biến chứng hơn.[1], [2].French đề xuất kỹ thuật cắt tam giác chêm xương ở thành ngoài,và cố định bằng 2 vít kết hợp với buộc néo ép số 8. Bellemore đã cải biên kỹ thuật của cắt xương của French bằng cách giữ lại vỏ xương ở thành trong còn dính cốt mạc, chỉ bẻ gãy rồi sau đó kết xương theo kỹ thuật giống như French đã mô tả [3].Chúng tôi đã áp dụng kỹ thuật trên để điều trị cho 63 trẻ em tại Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng tỉnh Ninh  Bình.Nhằm  rút  kinh  nghiệm  và  nâng  cao chất lượng điều trị biến dạng khuỷu vẹo trong ở trẻ em, chúng tôi nghiên cứu đề tài:  “Đánh giá kết quả điều trị biến dạng khuỷu vẹo trong bằng phẫu  thuật  cắt  xương  chỉnh trục”nhằm  mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trịbiến dạng khuỷu vẹo trong bằng phẫu thuật cắt xương chỉnh trục theo kỹ thuật French cải biên

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẮT XƯƠNG ĐẦU DƯỚI XƯƠNG CÁNH TAY ĐIỀU TRỊ BIẾN DẠNG KHUỶU VẸO TRONG

Leave a Comment