ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH ĐỘNG MẠCH TẦNG ĐÙI KHOEO TASC D BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH ĐỘNG MẠCH TẦNG ĐÙI KHOEO TASC D BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ TẮC HOÀN TOÀN MẠN TÍNH ĐỘNG MẠCH TẦNG ĐÙI KHOEO TASC D BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH
Nguyễn Trung Kiên1, Phan Quốc Hùng2, Nguyễn Hoàng Định1,3
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Điều trị can thiệp nội mạch trong bệnh mạch máu ngoại biên là phương pháp an toàn và hiệu quả, tuy nhiên với tổn thương tắc mạn tính động mạch tầng đùi – khoeo TASC D là một thách thức trong can thiệp và phẫu thuật mạch máu.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm điều trị tắc hoàn toàn mạn tính động mạch tầng đùi khoeo TASC D bằng can thiệp nội mạch.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả loạt ca các bệnh nhân tắc động mạch tầng đùi – khoeo TASC D, được điều trị bằng can thiệp nội mạch tại khoa Phẫu Thuật Mạch Máu Bệnh Viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2019 đến tháng 03/2021.

Kết quả: 60 bệnh nhân với tuổi trung bình là 72,5 ± 11,6, chiều dài tổn thương trung bình là 217 ± 23,7 mm. Tỷ lệ can thiệp thành công về mặt kỹ thuật là 88,7%. Sau 1 năm theo dõi chúng tôi ghi nhận thành công về mặt lâm sàng là 81,3%, thành công về mặt huyết động là 83,3%, tỷ lệ lành vết thương là 79,2%. Tỷ lệ tái thông nguyên phát sau 3, 6, 12 tháng lần lượt là 96%, 80,4%, 68,6%, tỷ lệ bảo tồn chi 30 ngày, 3 tháng, 12 tháng lần lượt là 95%, 96,4%, 85,7 %. Tỷ lệ sống còn là 95%.

Kết luận: Can thiệp nội mạch điều trị tổn thương tắc hoàn toàn mạn tính động mạch tầng đùi – khoeo TASC D có tỷ lệ thành công cao, an toàn và hiệu quả.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment