ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN BÀNG QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN BÀNG QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN BÀNG QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ
Trịnh Lê Huy1, Nguyễn Thành Nam2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt bán phần bàng quang trong điều trị ung thư bàng quang (UTBQ) xâm lấn cơ. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 35 bệnh nhân (BN) UTBQ xâm lấn được điều trị cắt bàng quang bán phần tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội từ tháng 01/2015 – 8/2020. Kết quả: Độ tuổi trung bình là 60,2 tuổi. Tỷ lệ nam/nữ = 2,5/1. Đái máu là triệu chứng chủ yếu (97,1%). Vị trí u thường gặp trên nội soi bàng quang ở thành bên (80%). U kích thước < 2 cm (66%) và dạng sùi đơn độc chiếm đa số (71,4%). Kết quả giải phẫu bệnh: Sau mổ: 100% đều là ung thư tế bào chuyển tiếp. 80% u xâm lấn dưới 1/2 lớp cơ (T2a). 100% BN đều có diện cắt âm tính với phẫu thuật cách rìa u 2 cm. Thời gian phẫu thuật dao động từ 90 – 120 phút gặp ở đa số BN (71,4%). Hầu hết BN có thời gian hậu phẫu trung bình từ 5 – 7 ngày (97%). Có 1 BN bị biến chứng sau mổ (nhiễm khuẩn vết mổ). Kết luận: Phẫu thuật cắt bàng quang bán phần trong UTBQ tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội an toàn với tỷ lệ biến chứng thấp và thời gian hậu phẫu ngắn.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẮT BÁN PHẦN BÀNG QUANG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ

Leave a Comment