ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG CÒN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TINH HOÀN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG CÒN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TINH HOÀN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG CÒN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TINH HOÀN
Trần Thiện Khiêm1, Ngô Xuân Thái1, Thái Kinh Luân1, Tô Quốc Hãn1, Tô Quyền2
TÓM TẮT :
Đặt vấn đề: Ung thư tinh hoàn là ung thư ít gặp, diễn tiến nhanh, giải phẫu bệnh đa dạng, nhưng đáp ứng tốt nếu điều trị sớm và thích hợp, một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả điều trị ung thư đó là tỉ lệ sống còn. Chúng tôi báo cáo kết quả sống còn của điều trị ung thư tinh hoàn trong 5 năm tại 3 trung tâm, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị bướu tinh hoàn tại bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Bình Dân và bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2016 đến 12/2020. Các biến số ghi nhận gồm: độ tuổi, loại giải phẫu bệnh, nhóm tiên lượng theo Nhóm Liên kết về Ung thư Tế bào mầm Quốc tế (IGCCCG), thời gian sống còn toàn bộ, thời gian sống còn bệnh không tiến triển.

Kết quả: Cỡ mẫu nghiên cứu có 161 trường hợp, trong đó độ tuổi trung bình là 37,2 ± 12,4 tuổi. Bướu seminoma chiếm 57,8%, nonseminoma chiếm 40,3% và nhóm giải phẫu bệnh khác chiếm 1,9%. Theo dõi được 121 trường hợp, trong đó thời gian sống trung bình là 55,9 tháng, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 84,5%; thời gian sống trung bình bệnh không tiến triển là 53,1 tháng, tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 79,9%. Đối với nhóm seminoma, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 90,6%, tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 87,3%; nhóm tiên lượng tốt, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 95,7% và tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 91,3%; nhóm tiên lượng trung bình, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 66,3% và tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 58,6%. Đối với nonseminoma, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 75,2%, tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 68,6%; nhóm tiên lượng tốt, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 95%, tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 85,7%; nhóm tiên lượng trung bình, tỉ lệ sống còn toàn bộ 5 năm là 57,1%, tỉ lệ sống còn bệnh không tiến triển 5 năm là 42,1%; trong nghiên cứu của chúng tôi không có nhóm tiên lượng nặng đối với nonseminoma.

Kết luận: Ung thư tinh hoàn có thể điều trị được, kết quả sống còn cao nếu chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment