Đánh giá kết quả trung hạn điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch

Đánh giá kết quả trung hạn điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch

Đánh giá kết quả trung hạn điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận bằng can thiệp nội mạch
Nguyen Van Quang, Tran Quyet Tien
Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá kết quả trung hạn ứng dụng kỹ thuật can thiệp đặt ống ghép nội mạch điều trị phình động mạch chủ bụng dưới thận.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả dọc tiến cứu. Đối tượng là bệnh nhân phình động mạch chủ bụng dưới thận có kèm hoặc không kèm theo phình động mạch chậu tại khoa Phẫu thuật Mạch máu Bệnh viện Chợ Rẫy, trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2017 được điều trị bằng can thiệp nội mạch.
Kết quả: Có tất cả 95 trường hợp (71 nam và 24 nữ) đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình là 73,8 ± 17,6 tuổi. Thời gian theo dõi trung bình là 33 ± 19 tháng. Tỷ lệ rò nội mạch muộn là 6,3%. Không có trường hợp nào di lệch ống ghép, 6 trường hợp cần can thiệp lại. Tỷ lệ tử vong trung hạn là 21,1% trong đó có 2 trường hợp (2,1%) tử vong liên quan đến túi phình.
Kết luận: Tỷ lệ tử vong trung hạn và tỷ lệ can thiệp lại trung hạn của can thiệp nội mạch động mạch chủ đều ở mức ngang bằng hoặc cao hơn so với phẫu thuật mở. Như vậy, can thiệp nội mạch động mạch chủ rất có lợi trên những bệnh nhân lớn tuổi, nhiều bệnh kèm và yếu tố nguy cơ.

Sự ra đời của phương pháp đặt ống ghép qua can thiệp nội mạch (EVAR) đã mở ra một cuộc cách mạng trong điều trị ngoại khoa phình động mạch  chủ. Tính hiệu quả và an toàn  của EVAR trong giaiđoạn sớm đã được chứng minhqua  các  nghiên  cứu  thử  nghiệm  lâm  sàng  đơn trung tâm và đa trung tâm với thời gian nằm viện ngắn, tỷ lệ biến chứng và tử vong chu phẫu thấp[1],[2], [3]. Tuy nhiên, cần phải đánh giá kết quả trung hạn cũng như dài hạn để có cái nhìn toàn diện hơn về phương pháp này và trả lời cho câu hỏi liệu can thiệp nội mạch có thay thế hoàn toàn được phẫu thuật mở kinh điển hay không? Tại bệnh viện Chợ Rẫy, EVAR đã được ứng dụng trong điều trị phình động mạch chủ bụngtừ năm 2012, tính hiệu quả và an toàn qua theo dõi ngắn hạn cũng đã được chứng minh [4], [5]. Tuy vậy, cần có một nghiên cứu theo dõi lâu hơn để đánh giá cụ thể hơn hiệu quả của phương pháp này. Nghiên  cứu  này  được  thực  hiện  với  mục  tiêu đánh giá kết quả trung hạn ứng dụng EVAR trong điều trị phình động mạch chủ bụng dướithận tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment