Đánh giá kĩ thuật xẻ vòng van động mạch phổi giới hạn trong phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot

Đánh giá kĩ thuật xẻ vòng van động mạch phổi giới hạn trong phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot

Đánh giá kĩ thuật xẻ vòng van động mạch phổi giới hạn trong phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot
Mục tiêu nghiên cứu Sửa chữa tứ chứng Fallot (ToF) có thiểu sản nặng vòng van (VV) động mạch phổi (ĐMP) thường đòi hỏi phải xẻ qua VV, thao tác này có thể gây hở phổi sau mổ và biến chứng lên thất phải. Chúng tôi thực hiện kĩ thuật xẻ qua VV giới hạn cho các trường hợp có VV thiểu sản nặng và đánh giá kết quả của kĩ thuật này. Phương pháp nghiên cứu Khoa Phẫu thuật Tim mạch, BV Đại Học Y Dược TPHCM đã thực hiện phẫu thuật sửa chữa toàn bộ cho 327 bệnh nhân ToF, trong đó có 165 bệnh nhân được bảo tồn VV ĐMP (50.5%), 66 trường hợp có xẻ qua VV giới hạn (20.2%) và 96 trường hợp có xẻ qua VV rộng rãi (29.3%) . Các dữ liệu trước mổ và kết quả sau mổ được ghi nhận, đặc biệt lưu ý đến biến chứng hở phổi sau mổ. Kết quả nghiên cứu Có 49.5% số bệnh nhân cần phải xẻ qua VV ĐMP khi sửa chữa ToF. Xẻ qua VV làm kéo dài thời gian của cuộc mổ: thời gian kẹp ngang ĐMC và thời gian chạy máy tim phổi, p < 0.001 và làm tăng nguy cơ sau mổ: thời gian thở máy và thời gian nằm hồi sức kéo dài hơn, p < 0.001. Nhóm bệnh nhân có xẻ rộng qua VV có biến chứng hở phổi nặng nhiều nhất (71.7%) cũng như biến chứng giãn tim phải nhiều nhất (33.3%). Nhóm xẻ giới hạn giúp đạt mục tiêu sửa chữa được toàn bộ tổn thương giải phẫu đồng thời hạn chế được biến chứng hở phổi và không làm tăng biến chứng hẹp phổi nặng tồn lưu sau mổ. Kết luận Kĩ thuật sửa chữa toàn bộ ToF qua đường mở nhĩ phải và ĐMP, chỉ xẻ giới hạn qua VV ĐMP khi kích thước VV thiểu sản nặng cho kết quả khả quan, hạn chế biến chứng hở phổi sau mổ.

Tứ chứng Fallot (ToF) là bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp, phẫu thuật sửa chữa toàn bộ qua đường mở nhĩ phải và động mạch phổi (ĐMP) là biện  pháp  điều  trị  hiệu  quả.  Nhiều  trường  hợp ToF có thiểu sản nặng VV ĐMP đòi hỏi phải xẻ qua VV khi mổ. Mức độ xẻ qua VV đủ để vừa giải quyết được tình trạng hẹpđường thoát thất phải đồng thời hạn chế biến chứng hở phổi vẫn còn là một vấn đề cần nghiên cứu. Chúng tôi thực hiện kĩ thuật xẻ qua VV ĐMP giới hạn và so sánh kết quả với nhóm bảo tồn VV và nhóm có xẻ qua VV rộng rãi theo kinh điển

Đánh giá kĩ thuật xẻ vòng van động mạch phổi giới hạn trong phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot

Leave a Comment