ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU THÁI NGUYÊN
NGUYỄN ĐỨC THANH1, NGÔ THỊ TÍNH2, TRẦN BẢO NGỌC3
TÓM TẮT
Mục tiêu: Khảo sát thực trạng chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú và chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Thái
Nguyên từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 9 năm 2017.
Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang 109 bệnh nhân được phỏng vấn qua bộ câu hỏi chất lượng cuộc sống QLI (Quality of life index).
Kết quả: Tuổi trung bình 50,8 tuổi. Điểm số chất lượng cuộc sống tổng quát là ở mức trung bình (15,73 ± 3,67). Điểm số sự hỗ trợ xã hội ở mức cao 62,8. Điểm số trung bình triệu chứng đơn theo ESAS là ở mức trung bình. Có một sự tương quan thuận giữa sự hỗ trợ của xã hội và chất lượng cuộc sống (r=0,433, p<0,01). Triệu chứng đơn, tình trạng tái phát có tương quan nghịch với chất lượng cuộc sống (r= – 0,233, r= – 0,16, p<0,01).


Kết luận: Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư vú ở mức độ trung bình. Sự hỗ trợ của xã hội có tác động tốt vào chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất đối với phái nữ[4]. Tại Việt Nam, 43/100.000 phụ nữ được chẩn đoán với ung thư vú. Ung thư vú chiếm khoảng 34% trong tất cả các trường hợp ung thư ở nữ giới được báo cáo ở Việt Nam. Tỷ lệ mắc phải của bệnh ngày càng gia tăng, năm 2005 là 15/100.000 phụ nữ với độ tuổi trung bình 51,3. Đến năm 2008, tỉ lệ này là 18-27/100.000 mỗi năm[3]. Phụ nữ chẩn đoán với ung thư vú bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, bao gồm những ảnh hưởng tới thể chất, nỗi sợ bị tái phát, thay đổi hình ảnh của bản thân sau phẫu thuật vú, thay đổi trong mối quan hệ gia đình và thay đổi trong quan hệ vợ chồng[1]. Mặc dù ung thư vú có thể được chữa khỏi và kéo dài sự sống cho người bệnh, chất lượng sống của bệnh nhân ung thư vú vẫn bị giảm sút rõ
rệt so với người bình thường. Mặc dù tại các nước phát triển chất lượng cuộc sống bệnh nhân ung thư vú cao, tuy nhiên vẫn có những nhóm nhỏ hơn bệnh nhân ung thư vú ở các nước đang phát triển có chất lượng cuộc sống thấp

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment