Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi sau 10 năm ở nông thôn ven biển và nội đồng tỉnh Thái Bình

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi sau 10 năm ở nông thôn ven biển và nội đồng tỉnh Thái Bình

Tên bài báo:Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi sau 10 năm ở nông thôn ven biển và nội đồng tỉnh Thái Bình

Tác giả:    Phạm Ngọc Khái, Đặng Văn Nghiễm

Tên tạp chí:    Y học dự phòng

Năm xuất bản:    2004    Số:    4    Tập:    14    Trang:    58-62

Tóm tắt:    

So sánh thay đổi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em tiểu học và trung học cơ sở (7-15 tuổi) của 3 xã ven biển và 3 xã nội đồng tỉnh Thái Bình được đánh giá bằng nghiên cứu lặp lại sau 9 năm (1995 và 2004). Trẻ cùng tuổi năm 2004 có tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD)(thể cân nặng/tuổi thấp là 25,4%, chiều cao/tuổi thấp là 30,1% và cân nặng/chiều cao thấp là 2,3%) đều có xu hướng giảm rõ rệt so với năm 1995. Tộc độ giảm SDD trẻ em ở vùng ven biển nhanh hơn có ý nghĩa so với vùng nội đồng. Năm 2004 tỷ lệ thừa cân – béo phì là 1,1% (ven biển 1,31%, nội đồng 0,86%) cao hơn có ý nghĩa so với năm 1995 (ven biển 0,14%, nội đồng 0,57%).

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em 7-15 tuổi sau 10 năm ở nông thôn ven biển và nội đồng tỉnh Thái Bình

Leave a Comment