Với công nghệ tiến bộ nhanh chóng và thảo luận liên tục về cải cách chăm sóc sức khỏe sau Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe, các nhà quản lý y tế ngày nay đòi hỏi một nền tảng vững chắc về đạo đức dựa trên thực hành để đối mặt với những thách thức của bối cảnh chăm sóc sức khỏe hiện nay.
Đạo đức trong quản lý y tế: Cách tiếp cận thực tế cho người ra quyết định, Phiên bản thứ tư tập trung vào việc áp dụng đạo đức cho các vấn đề quan trọng mà các nhà quản lý y tế ngày nay phải đối mặt. Sau khi thiết lập một nền tảng về lý thuyết và nguyên tắc, văn bản khuyến khích sinh viên áp dụng đạo đức vào các lĩnh vực thay đổi, quy định, công nghệ và trách nhiệm tài chính trong chăm sóc sức khỏe.
Được cập nhật kỹ lưỡng và thân thiện với người đọc hơn, Phiên bản thứ tư đã được sửa đổi đáng kể để bao gồm các trường hợp mới, nội dung cập nhật và các tài nguyên bổ sung để thu hút sinh viên trong khi thách thức họ suy nghĩ nghiêm túc.
Các tính năng chính:
• Các trường hợp mới trong mỗi chương dựa trên các sự kiện trong thế giới thực giúp nhấn mạnh nội dung chương và khuyến khích học sinh áp dụng đạo đức vào các tình huống thực tế.
• Một chương mới về Đạo đức trong Kỷ nguyên Thay đổi nhấn mạnh những thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe, bao gồm cuộc cách mạng kỹ thuật số, sức khỏe dân số, cám dỗ đạo đức và khả năng phục hồi đạo đức.
• Phạm vi bảo hiểm mới của các thị trường dịch vụ cao cấp và thuốc chức năng mới nổi được đề cập trong Chương 6.
• Mỗi chương hiện bao gồm các câu hỏi ứng dụng đạo đức, tuyên bố tóm tắt, trang web và các tài nguyên bổ sung để tăng cường hơn nữa việc học tập.

TRÍCH DẪN____
Title: Ethics In Health Administration: A Practical Approach For Decision Makers: A Practical Approach for Decision Makers
Author(s): Eileen E. Morrison
Publisher: Jones and Bartlett Publishers
Year: 2020 Edition: 4th
Language: English Pages (bibliotech): 312312
ISBN: 1284156117, 9781284156119

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 312 – Dung lượng 14 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *