Dấu ấn sinh học trong bệnh viêm ruột 2019

Dấu ấn sinh học trong bệnh viêm ruột 2019

Dấu ấn sinh học trong bệnh viêm ruột 2019.Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện và đầy đủ về dấu ấn sinh học trong thực hành lâm sàng đối với bệnh viêm ruột (IBD) tập hợp các tài liệu một cách rõ ràng và súc tích. Cuốn sách thu hẹp khoảng cách giữa kiến ​​thức ngày càng tăng giữa khoa học cơ bản và các ứng dụng hiện tại và tương lai của dấu ấn sinh học trong thực hành lâm sàng.

Cấu trúc trung tâm của cuốn sách tập trung vào các dấu ấn sinh học tiên lượng và tiên đoán trong IBD, tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu và kỹ thuật khoa học (genomics, proteomics và metabonomics) đã dẫn đến việc phát hiện dấu ấn sinh học và đặt những dấu ấn sinh học này trong bối cảnh lâm sàng để giúp họ hiểu tiện ích trong thực hành lâm sàng.

Cuốn sách này sẽ được sử dụng cho các bác sĩ lâm sàng quan tâm đến việc sử dụng các dấu ấn sinh học trong thực hành lâm sàng cũng như các nhà nghiên cứu lâm sàng và các nhà khoa học tham gia vào đường ống nghiên cứu về dấu ấn sinh học.

Nhóm tác giả bao gồm các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới để tập hợp các tài liệu trong nỗ lực thông báo cho các bác sĩ lâm sàng và các nhà nghiên cứu về hiện đại trong phát hiện dấu ấn sinh học. Nó được dự định để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu trong tương lai và chỉ ra làm thế nào các dấu ấn sinh học có thể được áp dụng tốt nhất vào thực hành lâm sàng cả hiện tại và trong tương lai.

Dấu ấn sinh học trong bệnh viêm ruột 2019
Book Title
Biomarkers in Inflammatory Bowel Diseases
Editors
Nik Sheng Ding
Peter De Cruz
Copyright 2019

Dấu ấn sinh học trong bệnh viêm ruột 2019

Leave a Comment