Nghiên cứu tình hình đáp ứng kháng thể streptolysin O ở trẻ em lứa tuổi học đường tại nội và ngoại thành Hà Nội

Tên bài báo: Nghiên cứu tình hình đáp ứng kháng thể streptolysin O ở trẻ em lứa tuổi học đường tại nội và ngoại thành Hà Nội Tác giả: Nguyễn Thị Tuyến, Viên Văn Đoan Tên tạp chí: Y học thực hành Năm xuất bản: 1999 Số: 4 Tập: 364 Trang: 31-34 Tóm tắt: Nghiên […]

Read More

Amylase giá đỗ xanh, nguyên liệu dùng làm thuốc

Tên bài báo: Amylase giá đỗ xanh, nguyên liệu dùng làm thuốc Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Xuân Thắng Tên tạp chí: Y học Việt Nam Năm xuất bản: 1997 Số: 8 Tập: 219 Trang: 50-56 Tóm tắt: Giá đỗ tươi đem tách ra thành các phần: thân mầm, rễ mầm, lá mầm, […]

Read More

Đánh giá sự nhạy cảm của Plasmodium falciparum đối với chloroquine, mefloquine, quinine và arrtemisinine

Tên bài báo:Đánh giá sự nhạy cảm của Plasmodium falciparum đối với chloroquine, mefloquine, quinine và arrtemisinine (in vitro microtest) Tác giả: Lê Đình Công, Nguyễn Duy Sỹ, Nông Thị Tiến, Ngô Việt Thành, Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Văn Hường, Tạ Thị Tĩnh, Trần Bạch Kim, Đinh Thị Thanh, Tên tạp chí: Phòng chống bệnh […]

Read More