Bảng tính tỷ lệ mất nước ứng dụng trong lâm sàng bỏng

Tên bài báo:Bảng tính tỷ lệ mất nước ứng dụng trong lâm sàng bỏng Tác giả: Nguyễn Văn Quỳnh Tên tạp chí: Y học thực hành Năm xuất bản: 1990 Số: 2 Trang: 16-20 Việc điều trị bỏng, sốc bỏng bao gồm nhiều vấn đề toàn diện và đặc thù riêng, song thời gian xử […]

Read More

Nhận xét bước đầu kết quả điều trị bằng vạt hiển cuống ngoạn vi nhân 8 trường hợp khuyết hổng phần mềm

Tên bài báo:Nhận xét bước đầu kết quả điều trị bằng vạt hiển cuống ngoạn vi nhân 8 trường hợp khuyết hổng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân mắt cá chân và sau củ gót Tác giả: Vũ Nhất Định, Nguyễn Tiến Bình Tên tạp chí: Y học thực hành Năm xuất bản: 1999 […]

Read More

Sinh lý bệnh của loét dạ dày tá tràng

Tên bài báo:Sinh lý bệnh của loét dạ dày tá tràng Tác giả: Nguyễn Phước Bửu Kim Tên tạp chí: Y học thực hành Năm xuất bản: 1993 Số: 2 Trang: 6-10 Tóm tắt: Loét (loét tiêu hóa hay loét pepsin) là sự tự tiêu hóa tại chỗ của niêm mạc dạ dày và tá […]

Read More