Dengue xuất huyết thể sốc Dengue Shook Syndrome (DSS) Quan niệm – dấu hiệu trước sốc kinh nghiệm điều trị

Dengue xuất huyết thể sốc Dengue Shook Syndrome (DSS) Quan niệm – dấu hiệu trước sốc kinh nghiệm điều trị

Tên bài báo:Dengue xuất huyết thể sốc Dengue Shook Syndrome (DSS) Quan niệm – dấu hiệu trước sốc kinh nghiệm điều trị

Tác giả:    Phạm Song, Phạm Thị Thành, Nguyễn Minh Lê

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1989    Số:    6    Tập:    283    Trang:    7-12

Tóm tắt:    

Tác giả tập trung phân tích các yếu tố lâm sàng báo hiệu sốc của thể Dengue xuất huyết với hội chứng sốc, những điều kiện thuận lợi để sinh ra thể sốc, và những kinh nghiệm điều trị nhằm giảm tỷ lệ tử vong trong dengue xuất huyết. Đối tượng là 1430 bệnh nhân vào khoa lâm sàng y học tại bệnh viện Thanh Nhàn trong năm 1985. Trong đó có 24 bệnh nhân có sốc. Kết quả: Tỉ lệ sốc là 1,68%. Tỉ lệ tử vong chung về Dengue xuất huyết là 0,003. Tỉ lệ tử vong của Sốc/dengue xuất huyết là 16,7%. Cơ chế bệnh sinh hiện đại của thể Sốc/dengue xuất huyết cũng thể hiện trên một số điểm: Trẻ dinh dưỡng bình thường chiếm đa số: 87,5%. Nữ chiếm tỉ lệ cao hơn: 62,5%. Dùng Plasma trong sốc/dengue trước khi có xuất huyết nội tạng có kết quả rất rõ rệt ngay cả ở những trường hợp gần như tuyệt vọng. Dấu hiệu sốt cao chân tay lạnh là dấu hiệu đe dọa sốc rất có giá trị.

Dengue xuất huyết thể sốc dengue shook syndrome (DSS) quan niệm-dấu hiệu trước sốc kinh nghiệm điều trị

Leave a Comment