Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về cơ sở di truyền của các bệnh nội tiết. Nó bao gồm cả hậu quả phân tử và lâm sàng của những khiếm khuyết di truyền này, cũng như sự liên quan đến chăm sóc lâm sàng, nêu bật các vấn đề về tư vấn di truyền.

Một số bệnh nội tiết có nền tảng di truyền và nghiên cứu đương đại trong lĩnh vực này đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc lâm sàng các bệnh nội tiết. Trong những năm gần đây, đã có những phát triển lớn trong sự hiểu biết của chúng ta về cơ sở di truyền của các bệnh nội tiết. Một số gen và đột biến mới dẫn đến các cá nhân mắc các bệnh nội tiết đơn độc đã được phát hiện, và với sự ra đời của công nghệ giải trình tự gene thế hệ tiếp theo, một lượng lớn dữ liệu mới đã có sẵn. Hơn nữa, các cơ chế phân tử mới, chẳng hạn như in dấu gen, đã được liên quan đến sinh bệnh học của các bệnh nội tiết.

Hiểu rõ hơn về nền tảng di truyền của các bệnh này không chỉ liên quan từ góc độ nghiên cứu, mà còn về mặt chăm sóc lâm sàng. Như vậy, cuốn sách này là một cuốn sách cần thiết cho cả các nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng làm việc trong lĩnh vực này.

TRÍCH DẪN_
Genetics of Endocrine Diseases and Syndromes
Editors
Peter Igaz
Attila Patocs
Series Title
Experientia Supplementum
Copyright 2019
Publisher
Springer International Publishing
Copyright Holder
Springer Nature Switzerland AG
eBook ISBN
978-3-030-25905-1
DOI
10.1007/978-3-030-25905-1
Hardcover ISBN
978-3-030-25904-4
Series ISSN
1664-431X
Edition Number 1
Number of Pages
XIX, 473
Number of Illustrations
21 b/w illustrations, 51 illustrations in colour

Tải Ebook: Định dạng PDF – 473 Trang – 10 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *