Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Cuốn sách này là một atlas cơ bản nổi bật của giải phẫu học áp dụng cho chẩn đoán hình ảnh. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể người, sử dụng tất cả các phương pháp hình ảnh được sử dụng trong thực hành lâm sàng: X-quang, CT, MR, siêu âm, siêu âm Doppler và […]

Read More

[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

Sách dày 296 trang với đầy đủ hình ảnh minh họa bao gồm: vị trí  đặt đầu dò trên ổ bụng, tương ứng lát cắt gan trên siêu âm, hình ảnh giải thích chi tiết giải phẫu và hình ảnh siêu âm minh họa. Các cơ quan minh họa trong sách này bao gồm: mạch […]

Read More

Giải phẫu học X-Quang Chẩn đoán và Phẫu thuật: Não – Đầu cổ – Cột sống

This richly illustrated and superbly organized text/atlas is the first volume of the new Diagnostic and Surgical Imaging Anatomy series produced by the innovative medical information systems provider Amirsys®. Written by the preeminent authorities in each radiologic subspecialty, these volumes will give radiologists a thorough understanding of the detailed anatomy that underlies contemporary imaging. Each […]

Read More