Neonatal Lung Ultrasonography 2018

Neonatal Lung Ultrasonography 2018

This book presents lung ultrasound as an accurate, reliable, low-cost and simple imaging technique, which poses no risk of radiation damage, making bedside use both feasible and convenient in neonatal wards.

Read More

Giải phẫu cắt lớp CT-MRI tiếng Việt, trọn bộ 3 cuốn [PDF]

  Cuốn sách “Giải phẫu cắt lớp CT-MRI” được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy, 3rd. Sách nổi tiếng bởi những hình ảnh minh họa tuyệt vời và thông tin rất ngắn gọn và thiết thực, ấn bản thứ ba của bộ sách tham khảo giải phẫu học kinh điển này phản […]

Read More

Bệnh lý học CT & MRI: Atlas bỏ túi, Ấn bản thứ ba

Bản đồ bỏ túi được hoan nghênh về các điều kiện bệnh lý phổ biến nhất được thấy trên CT và MRI – cần thiết hơn bao giờ hết, với hình ảnh và trường hợp mới Được thiết kế để tìm kiếm nhanh tại điểm chăm sóc, cuốn cẩm nang ngắn gọn này cung cấp […]

Read More

Giải phẫu học trong Chẩn đoán Hình ảnh 2/e

Cuốn sách này là một atlas cơ bản nổi bật của giải phẫu học áp dụng cho chẩn đoán hình ảnh. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể người, sử dụng tất cả các phương pháp hình ảnh được sử dụng trong thực hành lâm sàng: X-quang, CT, MR, siêu âm, siêu âm Doppler và […]

Read More

[Sách dịch tiếng Việt] Giải phẫu siêu âm

Sách dày 296 trang với đầy đủ hình ảnh minh họa bao gồm: vị trí  đặt đầu dò trên ổ bụng, tương ứng lát cắt gan trên siêu âm, hình ảnh giải thích chi tiết giải phẫu và hình ảnh siêu âm minh họa. Các cơ quan minh họa trong sách này bao gồm: mạch […]

Read More

Giải phẫu học X-Quang Chẩn đoán và Phẫu thuật: Não – Đầu cổ – Cột sống

This richly illustrated and superbly organized text/atlas is the first volume of the new Diagnostic and Surgical Imaging Anatomy series produced by the innovative medical information systems provider Amirsys®. Written by the preeminent authorities in each radiologic subspecialty, these volumes will give radiologists a thorough understanding of the detailed anatomy that underlies contemporary imaging. Each […]

Read More