SỔ TAY ĐIỆN TÂM ĐỒ-PHẠM NGUYỄN VINH

SỔ TAY ĐIỆN TÂM ĐỒ-PHẠM NGUYỄN VINH.Điện tâm đồ là phương tiện chẩn đoán cận lâm sàng không những hữu ích cho bác sĩ chuyên khoa tim mạch, mà còn cả cho các bác sĩ chuyên khoa khác ( gây mê hồi sức, nội khoa tổng quát….) sự ra đời của các phương pháp chẩn […]

Read More