Cuốn sách được biên soạn theo cấp bậc từ cơ bản đến nâng cao. Sáu chương đầu giúp người đọc nắm được những kiến thức vỡ lòng và cơ bản nhất về điện tâm đồ mà bất kể ai ở cấp bậc nào cũng có thể dễ dàng tiếp thu được. Những chương còn lại tác giả tập trung diễn giải những vấn đề trọng yếu mà chúng ta hay bắt gặp trên lâm sàng như rối loạn dẫn truyền, các loại nhịp nhanh, hội chứng vành cấp, rối loạn điện giải, máy tạo nhịp, …

Ngoài việc đưa vào sách rất nhiều ECG với chú thích rõ ràng, chi tiết thì tác giả còn sử dụng rất nhiều các sơ đồ và hình vẽ khác giúp người đọc có một cái nhìn trực quan, sinh động và hiểu một cách tường tận hơn về ECG cũng như các vấn đề liên quan với nó.

Thông tin sách______
Basic Bedside Electrocardiography (Tiếng Việt)
Tác giả: Romulo F. Baltazar, MD, FACC
Giám đốc khoa tim mạch không can thiệp
Bệnh viện Sinai, Baltimore
Phó giáo sư, khoa Y
Đại học Johns Hopkins
Baltimore, Maryland
Số trang: 84
Kích thước: 10 MB

Tải sách: PDF – 84 trang – 10 MB – Tiếng Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *