ĐIềU TRị ĐứT GÂN GậP CáC NGóN TAY

ĐIềU TRị ĐứT GÂN GậP CáC NGóN TAY

ĐIềU TRị ĐứT GÂN GậP CáC NGóN TAY

Nguyễn Văn Thái,  Lê Gia ánh Thỳ
Đặng Thị Bé Thu, Huỳnh Thị Linh Thu, Bùi Lan Hương
Bệnh việnChấn Thương Chỉnh Hình
Tóm tắt
Tổn thương gân gập các ngón tay làm mất chức năng lao động  và  sinh  hoạt  của  con  người.  Đứt  gân  gập  trong  vết thương bàn tay lại là tổn thương phổ biến thường gặp trong cấp  cứu  chân  thương  chỉnh  hình.  Để  điều  trị  tốt  các  tổn thương gân gấp, chúng tôi nhắc lại giải phẫu học, cơ sinh học của gân gập cũng như các phương  pháp khâu nối gân đang được áp dụng ở Việt Nam và trên thế giới. Bài viết này như  một  cập  nhật  để  cho  các  phẫu  thuật  viên  tham  khảo trong quá trình tiếp xúc và điều trị tổn thương gân gập ở bàn tay
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment