ĐIềU TRị KHÔNG Mổ CHấN THƯƠNG GAN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC (2006-2008)

ĐIềU TRị KHÔNG Mổ CHấN THƯƠNG GAN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC (2006-2008)

ĐIềU TRị KHÔNG Mổ CHấN THƯƠNG GAN TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC (2006-2008)

Nguyễn Ngọc Hùng, Lê Nhật Huy,Trần Bình Giang
Tóm tắt
Mục đích:  nghiên cứu chỉ định điều trị không mổ chấn thương gan và kết quả bước đầu của phương pháp này tại bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2006 –2008. 
Bệnh nhân và phương pháp:từ tháng 1 năm 2006 đến hết 12 năm 2008, 287 bệnh nhân chấn thương gan được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, trong đó 228 (79,4%) có huyết động khi vào ổn định hoặc ổn định trở lại sau hồi sức ban đầu, loại trừ tổn thương tạng phối hợp phải mổ được chỉ định điều trị bảo tồn không mổ.
Kết quả:  tỷ lệ bảo tồn không mổ thành công 93,9%, kết quả tốt 93%, biến chứng 7%, tỷ lệ phải chuyển mổ là 6,5% nhưng chỉ có 3,5% liên quan đến chấn thương gan, 1 trường hợp sót tổn thương tạng rỗng chiếm 0,4%; nếu loại trừ các nguyên nhân ngoài gan thì tỷ lệ thành công là 95,6%.
Kết luận:  với điều kiện theo dõi sát tại bệnh viện Việt 
Đức, điều trị bảo tồn không mổ chấn thương gan là phương pháp an toàn, hiệu quả với những bệnh nhân có huyết động ổn định và không có chỉ định mở bụng khác
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment