Điều trị liên tục bệnh tăng huyết áp

Điều trị liên tục bệnh tăng huyết áp

Tên bài báo:Điều trị liên tục bệnh tăng huyết áp

Tác giả:    Trần Thị Lấn, Phạm Tử Dương, Võ Trang, Vũ Văn Bàn, Nguyễn Duy Hỷ

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1985    Số:    2            Trang:    15-19

Tóm tắt:    

Giới thiệu lợi ích và kinh nghiệm của phương pháp điều trị liên tục bệnh tăng huyết áp trên 56 bệnh nhân từ 45-65 tuổi (12 thuộc bn giai đoạn I, 27 bn thuộc giai đoạn II, 17 bn thuộc thuộc giai đoạn III), điều trị tại Viện Quân Y 108 trong 3 năm 1980-1983. Sau điều trị bệnh liên tục, huyết áp đã trở lại mức bình thường hoặc mức cho phép một cách ổn định, hạn chế được số cơn tăng kịch phát, giảm rõ rệt số tai biến nguy hiểm và tử vong do bệnh, cho phép bệnh nhân được sinh hoạt và công tác tương đối bình thường hoặc bình thường.

Điều trị liên tục bệnh tăng huyết áp

Leave a Comment