ĐIềU TRị TĂNG áP ĐộNG MạCH PHổI SAU PHẫU THUậT TIM, KINH NGHIệM Từ ILOPROST Và SILDENAFIL

ĐIềU TRị TĂNG áP ĐộNG MạCH PHổI SAU PHẫU THUậT TIM, KINH NGHIệM Từ ILOPROST Và SILDENAFIL

ĐIềU TRị TĂNG áP ĐộNG MạCH PHổI SAU PHẫU THUậT TIM, KINH NGHIệM Từ ILOPROST Và SILDENAFIL

Lê Trung Hiếu -Bệnh việntim Tâm Đức
Phan Kim Phương, Phạm Nguyễn Vinh
Viện Tim TP.HCM
Tóm tắt
Cơn tăng áp động mạch phổi là 1 trong những yếu tố nguy cơ cao góp phần làm gia tăng tỷ lệ bệnh tật và tử vong cho các bệnh nhân sau phẫu thuật tim , nhất là các  trẻ  nhỏ  mắc  bệnh  tim  bẩm  sinh.  Iloprost  và Sildenafil  gần  đây  đã  được  công  nhân  như  là  những thuốc dãn mạch phổi dùng trong điều trị tăng áp phổi. 
Mục  tiêu:  nhằm  đánh  giá  hiệu  quả  phối  hợp  của iloprost  và  sildenafil  trong  điều  trị  tăng  áp  phổi  sau phẫu thuật tim. 
Phương pháp: Chúng tôi tổng kết 50 ca hậu phẫu Sildenafil theo guidelines của ACCP. Trong đó có 40 trường hợp trẻ em được điều trị với iloprost truyền tĩnh mạch,  10  trường  hợp  trẻ  được  điều  trị  với  iloprost phun khí dung. Dùng phép kiểm t student ghép cặp để so sánh sự khác biệt về áp lực phổi trước và sau khi dùng iloprost. 
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment