Đối chiếu lâm sàng và hình thái học vi the của một số bệnh lý cầu thận nguyên phát mạn tính ở người trưởng thành

Đặt vấn đề

Những năm gần đây nhờ sự tiên bô rất đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe và áp dụng các kỹ thuật chẩn đoán sớm, số lượng bênh nhân có bênh lý cầu thận ở Việt nam được chẩn đoán ngày càng tăng. Việc điều trị bênh nhân bị bênh thận, đặc biệt là các bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối hiện nay đang trở thành môt gánh nặng cả về y tế lẫn kinh tế cho Nhà nước và xã hôi. Việc chẩn đoán sớm và lựa chọn phác đổ điều trị tối ưu cho các bệnh nhân bị bệnh lý cầu thận nhằm làm ngừng hoặc làm chậm tiến triển bệnh đến suy thận giai đoạn cuối ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Trên thế giới chẩn đoán và phân loại bệnh lý cầu thận dựa theo tiêu chuẩn lâm sàng kết hợp mô bệnh học và/hoặc siêu cấu trúc đã trở thành thường quy. Việc mở rông chỉ định sinh thiết thận và áp dụng các phương pháp miễn dịch mô bệnh học và kỹ thuật hiển vi điện tử cho phép chẩn đoán rõ ràng hơn các tình trạng bệnh lý cầu thận, đặc biệt là trong hôi chứng thận hư. Có thể phân biệt được 2 nhóm tổn thương cầu thận chính:
– Các tổn thương cầu thận lan tỏa, có thể là nguyên phát hoặc thứ phát, gây tăng tính thấm thành mạch cầu thận và có sự tham gia chủ yếu của các cơ chế miễn dịch gây tổn thương cầu thận. Bệnh nhân có các tổn thương này thường không đáp ứng với corticosteroid.
– Các tổn thương cầu thận “nguyên phát” với cơ chế chưa được xác định rõ, nhưng thường có biểu hiện lâm sàng là protein niệu chọn lọc, thường không kèm đái máu, bệnh nhân thường đáp ứng tốt với corticosteroid và có tiên lượng tốt.
Xác định chính xác tổn thương cầu thận có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hành lâm sàng, trong việc lựa chọn phác đổ điều trị tối ưu tại thời điểm hiện tại, lập chương trình điều trị và theo dõi lâu dài cũng như dự báo tiên lượng bệnh trong tương lai, góp phần xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tối ưu và hiệu quả cho người bệnh cũng như cho xã hôi.
Ở Việt nam hiên nay đã có đủ trang thiết bị kỹ thuật và các cán bô chuyên môn sâu để phục vụ công tác chẩn đoán nhưng phân bổ ở các cơ sở nghiên cứu và thực hành khác nhau. Việc chẩn đoán tổn thương thận chủ yếu chỉ dựa vào hiển vi quang học mà chưa có điều kiện áp dụng đổng thời các kỹ thuật chẩn đoán mô bệnh học, do vậy chưa có đủ dữ liệu để đưa ra bảng phân loại bệnh lý cũng như tần suất mắc bệnh thận theo tiêu chuẩn quốc tế’ và hạn chế’ khả năng ứng dụng hiệu quả vào thực hành lâm sàng. Nhu cầu phối hợp các kỹ thuật chẩn đoán cũng như sự hợp tác chuyên môn trở thành môt vấn đề cần thiết hiện nay nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và cho các bệnh nhân bị bệnh thận nói riêng. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu sau:
1. Xây dựng sơ đổ chẩn đoán phù hợp với điều kiện Việt nam cho bệnh nhân thận, có phối hợp các kỹ thuật cận lâm sàng từng bước (vi thể quang học ^miễn dịch huỳnh quang ^hiển vi điện tử) để xác định chính xác tổn thương cầu thận dựa vào tiêu chuẩn lâm sàng và hình ảnh hình thái học vi thể;
2. Đối chiếu biểu hiện lâm sàng với các tổn thương hình thái học vi thể của môt số’ bệnh cầu thận nguyên phát mạn tính có protein niệu ở mức thận hư.

Mã tài liệu : La.2018.00042 – Mức phí : 50.000 vnđ

Thanh Toán : Ví điện tử MOMO 0932716617

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *