Cuốn sách này tập hợp những thành tựu gần đây trong cả nghiên cứu cơ bản và quản lý lâm sàng trong lĩnh vực gan, virus học và miễn dịch học. Nó cung cấp thông tin cập nhật cho các bác sĩ lâm sàng có thể áp dụng kiến thức liên quan vào thực hành lâm sàng hàng ngày của họ và cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến các nghiên cứu định hướng lâm sàng.

Các công nghệ cập nhật và chi tiết, các chiến lược điều trị hiện đại được cung cấp trong cuốn sách này đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho các bác sĩ lâm sàng và bác sĩ nội trú trong việc quản lý hàng ngày của ACLF.

Sự hợp lý và chiến lược cho nghiên cứu cơ bản cũng như quản lý bệnh nhân trong cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo quý giá cho các bệnh gan gây tử vong và giai đoạn cuối khác so với ACLF do HBV gây ra.

Tập 2 này có 6 chương và tập trung vào chẩn đoán và quản lý.

VỀ TÁC GIẢ
Biên tập viên Qin Ning là Giáo sư và Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Tongji, Vũ Hán, Trung Quốc.

TRÍCH DẪN_
Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B: Volume 2. Diagnosis and Management 1st ed. 2019 Edition
by Qin Ning (Editor)
Hardcover: 497 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2019 edition (May 22, 2019)
Language: English
ISBN-10: 9402416013
ISBN-13: 978-9402416015
Product Dimensions: 6.1 x 9.2 inches
Shipping Weight: 2.4 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 497 Trang – 7 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *