Bây giờ được sửa đổi và cập nhật đầy đủ trong phiên bản thứ sáu, Dược lâm sàng và Trị liệu kết hợp các kỹ năng của một nhóm các bác sĩ lâm sàng, dược sĩ và y tá để trình bày một sự hiểu biết tích hợp về các quy trình bệnh, dược lý lâm sàng dựa trên bằng chứng và chế độ dùng thuốc tối ưu.

Các tính năng chính
Các hộp điểm chính ở đầu mỗi chương
Hộp nghiên cứu trường hợp trong suốt các chương
Mỗi chương được đồng biên tập bởi dược sĩ và bác sĩ lâm sàng
Điều trị chuyên sâu về trị liệu để hỗ trợ kê đơn dược phẩm
Thứ tự và định dạng logic: các điểm chính, dịch tễ học, bệnh học, bệnh, các biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị, thuốc dùng trong điều trị.
Liều tham khảo nguồn đưa ra khi thích hợp, cùng với các trang web hữu ích và đọc thêm cho mỗi chương.
Tổ chức bởi hệ thống cơ thể.

TRÍCH DẪN____
Clinical Pharmacy and Therapeutics 6th edition
Author(s): Cate Whittlesea, Karen Hodson
Publisher: Elsevier
Year: 2018 Edition: 6th Edition
Language: English Pages (bibliotech): 11121112
ISBN: 9780702070099

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 1112 – Dung lượng 20 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *