Bài giảng Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội

Bài giảng Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội Mục tiêu bài giảng: 1, Phổ biến, giáo dục sức khỏe răng miệng cho cộng đồng 2, chuẩn đoán, xử trí ban đầu cho các cấp cứu hay gặp trong RHM. 3, Chuẩn đoán định hướng hai bệnh phổ biến nhất trong RHM là […]

Read More

Nhãn khoa – Bộ Y tế (dành đào tạo Bác sĩ đa khoa)

Sách Nhãn khoa được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đa được phê duyệt. Sách được PGS.TS. Hoàng Thị Phúc (chủ biên) và các tác giả PGS.TS. Phạm Thị Khánh Vân, BS CK TT. Nguyễn Ngọc Trung, TS. Nguyễn Đức […]

Read More

Bài giảng nhãn khoa – Đại học Y Hà Nội – 2005

Bài giảng nhãn khoa – Đại học Y Hà Nội – 2005 MỤC LỤC Trang ĐẠI CƯƠNG VỀ GIẢI PHẪU VÀ SINH LÝ MẮT ………………………………………….1 1. Nhãn cầu ………………………………………………………………………………………………………1 1.1. Vỏ bọc nhãn cầu………………………………………………………………………………………1 1.1.1. Giác mạc …………………………………………………………………………………………1 1.1.2. Củng mạc ………………………………………………………………………………………..2 1.2. Màng mạch ……………………………………………………………………………………………2 1.2.1. Mống mắt ………………………………………………………………………………………..2 1.2.2. Thể mi …………………………………………………………………………………………….3 1.2.3. […]

Read More

Miễn dịch – Dị ứng lâm sàng – Bộ Y tế

Miễn dịch – Dị ứng lâm sàng – Bộ Y tế Nội dung quyển “DỊ ỨNG –MIỄN DỊCH LÂM SÀNG” gồm 12 phần: dị nguyên, hen phế quản, viêm mũi dị ứng, mày đay – phù Quincke, sốc phản vệ, dị ứng thuốc, dị ứng vaccin, viêm da atopy và viêm da dị ứng tiếp […]

Read More