Được cập nhật kỹ lưỡng để phản ánh tất cả các khái niệm và tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, tham khảo súc tích với rất nhiều hình ảnh minh họa này trình bày khoa học cơ bản và ứng dụng lâm sàng của sinh học tế bào và phân tử.
Là cuốn giáo trình kết hợp atlas, về cơ bản, đây là hai cuốn sách với giá của một cuốn sách cung cấp một nền giáo dục mô học toàn diện, hấp dẫn trực quan từ đầu đến cuối.
Các hình minh họa, bảng biểu, thuyết trình PowerPoint ™, tóm tắt chương và câu hỏi trắc nghiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu các khái niệm và tương quan lâm sàng nhấn mạnh sự liên quan thực tế của tài liệu.

Hình minh họa tuyệt vời, bao gồm cả hình ảnh hiển vi, vi tính, sơ đồ và bản vẽ cung cấp khả năng nắm bắt trực quan và dễ dàng lưu giữ các khái niệm khó .
Các slide PowerPoint ™ trực tuyến, do tác giả chuẩn bị, cung cấp một cách thuận tiện để xem lại thông tin cần thiết nhất từ ​​văn bản.

Các mối tương quan lâm sàng trong toàn bộ văn bản chứng minh các ứng dụng lâm sàng và củng cố ý tưởng rằng mô học không chỉ phù hợp với bệnh lý và sinh lý, mà trên thực tế là một trong những cơ sở thiết yếu của thực hành lâm sàng.

Mới! Phần “Ôn tập bệnh lý” ở cuối mỗi chương.
Các bảng hữu ích cung cấp một tuyên bố tóm tắt nhanh chóng về các điểm chính.
Các thuật ngữ chính được in đậm, danh sách gạch đầu dòng và tóm tắt chương nhấn mạnh đến thông tin “cần biết” trong mỗi chương.
Một sự kết hợp giữa các câu hỏi kiểu USMLE và câu hỏi dựa trên hình ảnh trong mỗi chương.
Phiên bản sách điện tử Tư vấn sinh viên bao gồm khi mua bản sách giấy. Trải nghiệm Sách điện tử nâng cao này cho phép bạn tìm kiếm tất cả các văn bản, số liệu và tài liệu tham khảo từ sách trên nhiều thiết bị.

TÓM TẮT__
Textbook of Histology 4th Edition
Authors: Leslie Gartner
eBook ISBN: 9780323390460
Imprint: Elsevier
Published Date: 6th January 2017
Page Count: 672

TẢI EBOOK: Định dạng PDF – 672 Trang – 181 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM
www.sachyhoc.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *