Các rối loạn nhận thức thần kinh chu phẫu

Rối loạn thần kinh chu phẫu là biến chứng phổ biến nhất và ít được nhận biết nhất của gây mê và phẫu thuật ở bệnh nhân lớn tuổi. Cuốn sách này đại diện cho nguồn thông tin thống nhất đầu tiên về nhóm rối loạn này, đóng vai trò là một hướng dẫn thực […]

Read More