GHI CHÚ BÀI GIẢNG LÂM SÀNG NỘI KHOA 7E

GHI CHÚ BÀI GIẢNG LÂM SÀNG NỘI KHOA 7E

GHI CHÚ BÀI GIẢNG LÂM SÀNG NỘI KHOA 7E.Ghi chú Bài giảng lâm sàng Nội khoa cung cấp một giới thiệu cách tiếp cận toàn diện cho việc quản lý và điều trị Nội khoa. Một hướng dẫn ngắn về các kỹ thuật giao tiếp với bệnh nhân và người nhà cũng như quy trình khám thực thể trong phần 1 được hỗ trợ bởi những kiến ​​thức cốt lõi cần thiết về các bệnh cụ thể cho từng hệ thống cơ thể trong phần 2.

Kết hợp khả năng đọc linh hoạt với hình minh họa chất lượng cao, ấn bản thứ bảy này đã được sửa đổi triệt để để phản ánh thực tế hằng ngày trong việc thăm khám, điều tra lâm sàng, và những tiến bộ trong các cơ sở bằng chứng hỗ trợ thực hành lâm sàng hiện đại. Nhiều số liệu và bảng biểu giúp chắt lọc thông tin cho mục đích sửa đổi, và có những chương mới về phỏng vấn và đánh giá Nội khoa.

Dù bạn cần phát triển kiến thức cho thực hành lâm sàng, hay làm mới những kiến ​​thức trong thời gian ôn luyện cho các kỳ thi hay kiểm tra hết môn, Ghi chú Bài giảng Lâm sàng Nội khoa sẽ giúp thúc đẩy một cách tiếp cận có hệ thống đến các điều kiện lâm sàng cho tất cả các sinh viên Y khoa và các bác sĩ bệnh viện.

THÔNG TIN

Lecture Notes: Clinical Medicine Paperback

by John R. Bradley, Mark Gurnell, Diana Wood

Kindle $29.49

Paperback $41.81

Paperback: 392 pages

Publisher: Wiley-Blackwell; 7 edition (October 1, 2012)

Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment