Giải phẫu bệnh học lồng ngực thực hành: Bệnh phổi, Tim và Tuyến ức (trước đây là Bệnh lý tim mạch thực hành) là một tài liệu tham khảo với minh họa tuyệt vời về bệnh lý của lồng ngực. Hơn 1.000 hình minh họa đầy đủ màu sắc, bảng và hộp “điểm thực hành” giúp bạn đi đến chẩn đoán chính xác và hiệu quả. Lý tưởng cho cả nội trú giải phẫu bệnh lý và bác sĩ thực hành giải phẫu bệnh, tài nguyên chuyên sâu này tập trung vào chẩn đoán thực tế minh họa, bao gồm chẩn đoán phân biệt.

Các tính năng chính:
* Các biên tập viên và cộng tác viên mới được công nhận trên toàn cầu chia sẻ chuyên môn của họ trong mọi lĩnh vực bệnh lý lồng ngực.
* Phần tim được sửa đổi đáng kể đã được tổ chức lại và viết lại để phản ánh các phương pháp điều trị và thuật ngữ hiện tại, trong khi vẫn duy trì cách tiếp cận thực tế nhấn mạnh mối tương quan lâm sàng và bệnh lý.
* Bao gồm các phân loại cập nhật về bệnh phổi kẽ, bệnh phổi mạch máu, thải ghép, bệnh tự miễn và ung thư biểu mô phổi, cũng như các khối u không biểu mô.
* Thông tin cập nhật về di truyền của ung thư phổi, với tập trung vào các hướng dẫn hiện tại về xét nghiệm di truyền và những gì có khả năng nằm ở phía trước.
* Phạm vi hình ảnh tuyệt vời trong bệnh phổi kẽ, bao gồm giải thích các phát hiện X quang có liên quan đến chẩn đoán bệnh lý cũng như các nhà bệnh lý học đặc biệt.

Nay cùng với phiên bản in, thưởng thức phiên bản Sách điện tử tương tác đi kèm, có thể tải xuống máy tính bảng và điện thoại thông minh của bạn hoặc truy cập trực tuyến và bao gồm các tính năng như:
* Hoàn thành nội dung với điều hướng nâng cao
* Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ và liên kết điều hướng thông minh kéo kết quả từ nội dung trong sách, ghi chú của bạn và thậm chí trên web
* Các trang, tài liệu tham khảo được liên kết chéo và nhiều thứ khác để điều hướng dễ dàng
* Công cụ đánh dấu để tham khảo nội dung chính dễ dàng hơn trong văn bản
* Khả năng ghi và chia sẻ ghi chú với bạn bè và đồng nghiệp
* Tab tham chiếu nhanh để lưu nội dung yêu thích để sử dụng trong tương lai

TRÍCH DẪN____
Practical Thoracic Pathology: Diseases of the Lung, Heart, and Thymus
by Allen P. Burke (Author), Borislav Alexiev (Author), Marie-Christine Aubry (Author), Joseph Maleszewski (Author), Fabio Tavora (Author)
Hardcover: 1000 pages
Publisher: Lippincott Williams and Wilkins; 1 Har/Psc edition (1 Sept. 2017)
Language: English
ISBN-10: 9781451193510
ISBN-13: 978-1451193510
ASIN: 1451193513
Product Dimensions: 22.1 x 4.1 x 28.2 cm

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 1000 – Dung lượng 494 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *