Cuốn cẩm nang trực quan này tích hợp giải phẫu tim và các kỹ thuật hình ảnh tiên tiến được sử dụng trong phòng can thiệp thông tim hoặc điện sinh lý học ngày nay, hướng dẫn người đọc hiểu toàn diện về cả giải phẫu tim bình thường và các cấu trúc liên quan đến bệnh tim phức tạp.

Được tổ chức tốt, dễ điều hướng và được minh họa tuyệt vời ở định dạng nằm ngang, văn bản độc đáo này đưa người đọc vào một hành trình trực quan thông qua hình ảnh tuyệt đẹp và minh họa, sơ đồ, bao gồm các phương thức hình ảnh như chụp cắt lớp điện toán, chụp cộng hưởng từ, siêu âm, X quang và lập bản đồ 3D. Mỗi chương kết hợp quan điểm điện sinh lý với các mô tả chi tiết về các đặc điểm giải phẫu có liên quan đến nhiều loại rối loạn nhịp tim, bao gồm:

Nhịp nhanh thất
Rung nhĩ
Rối loạn nhịp thất
Với một cái nhìn tổng quan về giải phẫu tim nói chung, dị tật bẩm sinh, định vị catheter tiêu chuẩn và những cạm bẫy tiềm tàng, Giải phẫu cho các nhà điện sinh lý tim cung cấp một nền tảng vững chắc và tham khảo nhanh cho các học viên khi họ chuẩn bị cho thực tế của phòng can thiệp tim mạch cũng như một người bồi dưỡng tuyệt vời cho kinh nghiệm của phòng thăm dò điện sinh lý tim.

TRÍCH DẪN____
Anatomy for Cardiac Electrophysiologists: A Practical Handbook 1st Edition
by S. Yen Ho, Sabine Ernst
Foreword by: Melvin M. Scheinman
Publication Details:
Published August 2015
ISBN: 9780979016448
Trim Size: 11 x 8.25 inches, landscape
264 pages, full color interior

Định dạng Ebook: PDF – Số trang: 264 – Dung lượng 30 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *