Cuốn sách này là một atlas cơ bản nổi bật của giải phẫu học áp dụng cho chẩn đoán hình ảnh. Nó bao gồm toàn bộ cơ thể người, sử dụng tất cả các phương pháp hình ảnh được sử dụng trong thực hành lâm sàng: X-quang, CT, MR, siêu âm, siêu âm Doppler và nhấp nháy phóng xạ. 


Rất nhiều hình ảnh chất lượng cao được lựa chọn cẩn thận, đi kèm giải thích giải phẫu và dán nhãn trực tiếp đi kèm với mỗi hình ảnh. Đối với cả sinh viên và bác sĩ lâm sàng, học viên chẩn đoán hình ảnh, tiêu đề này phục vụ như một tài liệu tham khảo kết hợp giữa giải phẫu học và chẩn đoán hình ảnh hiện đại.


TRÍCH DẪN

Anatomy in Diagnostic Imaging 2nd Edition

by Peter Fleckenstein MD (Author), Jorgen Tranum-Jensen MD (Author), Peter Fleckenstein (Author)

Paperback: 416 pages

Publisher: Saunders; 2 edition (June 15, 2001)

Language: English

ISBN-10: 072169358X

ISBN-13: 978-0721693583

Product Dimensions: 12.1 x 9.4 x 1.1 inches

Shipping Weight: 4.5 pounds

TẢI SÁCH TẠI ĐÂY

PDF – 400 MB – 416 TRANG | Tải sách chỉ dành cho thành viên đăng ký tài khoản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *