Giải phẫu học lâm sàng dành cho Sinh viên Y khoa và các bác sĩ trẻ 14e

Now in its fourteenth edition, Clinical Anatomy is the definitive text offering medical students, postgraduate trainees and junior doctors the anatomical information they need to succeed in a clinical setting. Professor Harold Ellis and Professor Vishy Mahadevan provide an accessible, comprehensive, and detailed exploration of anatomy, specifically designed for students and trainees at all levels. […]

Read More

Bài giảng Giải Phẫu Học – Nguyễn Quang Quyền | Tập 1

Bộ sách “Bài giảng Giải Phẫu Học” do cố Giáo sư Nguyễn Quang Quyền chủ biên với sự tham gia biên soạn của các nhà giải phẫu giàu kinh n ghiệm và sự góp sức của tập thể cán bộ nhân viên Bộ môn Giải Phẫu Học Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí […]

Read More

Giải phẫu và Sinh lý học căn bản (Tiếng Việt)

Ideal as a companion to the text. Perfect as a stand-alone study guide. Leading the way for nearly 25 years with unsurpassed clarity, content, and completeness. Make anatomy and physiology fun and easy to study. Through six editions, this best-selling text has led the way with exactly what you need to build a firm foundation […]

Read More

Bài giảng giải phẫu học-ĐH Y Hà Nội

Bài giảng Giải phẫu học – Giải phẫu học là một trong những m ôn học cơ bản phục vụ cho Y học lâm sàng, cùng với sinh lý trở thành hai môn căn bản nhất đối với sinh viên năm nhất và năm hai. Hiện nay sinh viên Y năm đầu đang học một […]

Read More