Giải phẫu và sinh lý học: Phương pháp tiếp cận tích hợp 3e mang nhiều yếu tố của nghiên cứu về A & P với nhau theo những cách độc đáo nhằm tối đa hóa sự hiểu biết.
Bao gồm giải phẫu và sinh lý học trong mỗi chương, văn bản nhấn mạnh sự phụ thuộc lẫn nhau của các hệ thống cơ thể bằng cách đưa sự bao phủ trước của một hệ thống vào các giải thích bằng văn bản về cách các hệ thống khác hoạt động.
Tất cả các hình vẽ được thiết kế cẩn thận để hỗ trợ tường thuật văn bản, và chúng mang các giải thích văn bản để trở thành một công cụ nghiên cứu khép kín.

Văn bản giúp sinh viên áp dụng nội dung chương bằng cách sử dụng các ví dụ lâm sàng cho sinh viên thấy những gì có thể sai trong cơ thể, kết tinh sự hiểu biết của họ về “chuẩn mực”. Tự kiểm tra nhỏ ở cuối mỗi phần đánh giá học sinh có thể nắm bắt tài liệu và đánh giá cuối chương khuyến khích học sinh áp dụng và tổng hợp những gì họ đã học.
Kiến thức quan trọng cho sinh viên về A & P được nêu bật ở đầu mỗi chương.
Lời khuyên thiết thực cho việc ghi nhớ tài liệu được bao gồm trong suốt cuốn sách, và các chương kết thúc với một bản tóm tắt các công cụ truyền thông có sẵn.
 
TRÍCH DẪN___
Anatomy & Physiology: An Integrative Approach 3rd Edition
by Michael Mckinley (Author), Valerie O’Loughlin (Author), Theresa Bidle (Author)
Paperback: 1274 pages
Publisher: McGraw-Hill Education; 3 edition (January 21, 2018)
Language: English
ISBN-10: 1260084701
ISBN-13: 978-1260084702
Product Dimensions: 9.1 x 1.4 x 11.4 inches

Tải ebook: Định dạng PDF – Số trang 1274 – Kích thước 553 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *