Bệnh tiểu đường đã trở thành một vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới, tỷ lệ hiện mắc ước tính toàn cầu lên tới mười phần trăm và gánh nặng của căn bệnh này về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong là chưa từng có.
Những tiến bộ có được nhờ kiến ​​thức về cơ chế bệnh và sự đa dạng của các phương pháp điều trị trái ngược với sự bất lực của hệ thống y tế tư nhân và công cộng ở các nước kém phát triển và thậm chí phát triển để đạt được mục tiêu điều trị. Nghịch lý này đã được mô tả trong nhiều nguồn: sự gia tăng của những tiến bộ khoa học tương phản với nỗi đau khổ chưa từng có của con người. Do đó, một cách tiếp cận bệnh nhân làm trung tâm và dựa trên bằng chứng với khả năng tạo ra các kết quả lâm sàng và kinh tế có thể đo lường được là bắt buộc.

Mục đích của sách giáo khoa này là cung cấp một nguồn lực toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý bệnh nhân ngoại trú; để giải quyết bệnh tiểu đường như một vấn đề sức khỏe từ góc độ dịch tễ học, kinh tế và lâm sàng; để thảo luận về vai trò của các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe đối với sự gia tăng bệnh tiểu đường trên toàn thế giới; để làm nổi bật những thách thức và trở ngại trong việc cung cấp chăm sóc đầy đủ; và để phác thảo một cách tiếp cận đa ngành trong quản lý, trong đó các chuyến thăm y tế vẫn giữ được tầm quan trọng của họ như là một phần của một nhóm bao gồm bệnh nhân, thân nhân và một nhóm các chuyên gia y tế đa ngành, những người có thể vượt ra khỏi phương pháp truyền thống của bệnh tiểu đường như một căn bệnh và cải thiện rất nhiều kết quả.

TRÍCH DẪN___
The Diabetes Textbook
Clinical Principles, Patient Management and Public Health Issues
Editors: Rodriguez-Saldana, Joel (Ed.)
Hardcover: 1040 pages
Publisher: Springer; 1st ed. 2020 edition
Language: English
ISBN-10: 978-3-030-11815-0
Product Dimensions: 8.7 x 0.8 x 11 inches
Shipping Weight: 3.2 pounds

Tải Ebook: Định dạng PDF – 1040 Trang – 37 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *