Phiên bản thứ hai được sửa đổi kỹ lưỡng của Giáo trình Hồi sức Oxford là một văn bản đa ngành toàn diện bao gồm tất cả các khía cạnh của quản lý chăm sóc đặc biệt dành cho người lớn. Độc đáo cuốn sách có một cách tiếp cận định hướng vấn đề cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo cho các vấn đề lâm sàng gặp phải hàng ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Sách được tổ chức thành các chủ đề ngắn cho phép người đọc truy cập nhanh chóng thông tin có thẩm quyền về các vấn đề lâm sàng cụ thể. Mỗi chủ đề đề cập đến các nguyên tắc sinh lý cơ bản và cung cấp tư vấn điều trị cập nhật được hỗ trợ bởi các tài liệu tham khảo đến các tài liệu quan trọng nhất. Trường hợp sự khác biệt quốc tế tồn tại trong thực hành lâm sàng, các tác giả bao gồm các quan điểm thay thế. Thông điệp chính tóm tắt từng chủ đề để hỗ trợ xem xét nhanh và ra quyết định.

Được viết bởi một nhóm các chuyên gia quốc tế được công nhận từ nhiều chuyên ngành, ấn bản thứ hai của Giáo trình Hồi sức Oxford cung cấp một tài liệu tham khảo cập nhật có liên quan đến các đơn vị chăm sóc đặc biệt và các khoa cấp cứu trên toàn cầu. Đây là tham khảo toàn diện và có thẩm quyền dành cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bao gồm bác sĩ, y tá, nhà trị liệu hô hấp và các chuyên gia y tế khác chăm sóc bệnh nhân nguy kịch.

Ấn bản in này của Giáo trình Hồi sức Oxford đi kèm với một năm truy cập vào phiên bản trực tuyến trên Oxford Medicine Online. Bằng cách kích hoạt mã truy cập duy nhất của bạn, bạn có thể đọc và chú thích toàn bộ văn bản trực tuyến, theo liên kết từ các tài liệu tham khảo đến các tài liệu nghiên cứu chính, và xem, phóng to và tải xuống tất cả các số liệu và hình ảnh.

TRÍCH DẪN___
Oxford Textbook of Critical Care 2nd Edition
by Andrew Webb (Editor), Derek Angus (Editor), Simon Finfer (Editor), Luciano Gattinoni (Editor), Mervyn Singer (Editor)
Series: Oxford Textbook
Hardcover: 1824 pages
Publisher: Oxford University Press; 2nd edition
Language: English
ISBN-10: 019960083X
ISBN-13: 978-0199600830
Product Dimensions: 11.2 x 2.5 x 9.3 inches

Tải Ebook: Định dạng PDF – 1824 Trang – 26 MB – Tiếng Anh

THƯ VIỆN MEDIPHARM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *