Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn

Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn-Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Khánh Dư Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM 2012 Phẫu thuật điều trị các vết thương mạch máu bằng phương pháp mổ xẻ đơn giản thắt mạch máu đã có từ trước công nguyên, nhưng phẫu thuật điều trị triệt để các bệnh và tổn thương […]

Read More