Các xét nghiệm về bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp

Các xét nghiệm về bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp Trong chẩn đoán bệnh nội tiết, tiến hành các xét nghiệm kích thích nếu nghi ngờ giảm chức năng và các xét nghiệm ức chế nếu nghi ngờ cường chức năng của tuyến nội tiết sinh ra hormon đó. Các xét nghiệm ức chế […]

Read More

Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn

Phẫu Thuật Mạch Máu Lớn-Chủ biên: GS. TS. Nguyễn Khánh Dư Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM 2012 Phẫu thuật điều trị các vết thương mạch máu bằng phương pháp mổ xẻ đơn giản thắt mạch máu đã có từ trước công nguyên, nhưng phẫu thuật điều trị triệt để các bệnh và tổn thương […]

Read More