Quy trình kỹ thuật chuyên ngành phẫu thuật nội soi

Quy trình kỹ thuật chuyên ngành phẫu thuật nội soi CHƯƠNG I: PHẪU THUẬT SỌ NÃO 1. PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN YÊN QUA ĐƯỜNG XƯƠNG BƯỚM PGS.TS. Đồng Văn Hệ I. ĐẠI CƯƠNG Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u tuyến yên lần đầu tiên được thực hiện tại Pháp năm 1992. Ngày nay, […]

Read More

Các xét nghiệm về bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp

Các xét nghiệm về bệnh tuyến giáp và tuyến cận giáp Trong chẩn đoán bệnh nội tiết, tiến hành các xét nghiệm kích thích nếu nghi ngờ giảm chức năng và các xét nghiệm ức chế nếu nghi ngờ cường chức năng của tuyến nội tiết sinh ra hormon đó. Các xét nghiệm ức chế […]

Read More

Cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa-ĐH Y Hà Nội

Cấp cứu ngoại khoa tiêu hóa-ĐH Y Hà Nội Chủ biên : GS.TS Đặng Hanh Đệ-Nhà xuất bản y học : 2010 Cấp cứu ngoại khoa, luôn là vấn để thời sự, cấp thiết không những của những phẫu thuật viên mà còn là của tất cả những người làm công tác y tế Comment […]

Read More