Góp phần nghiên cứu các dạng bào chế từ cây mã đề

Góp phần nghiên cứu các dạng bào chế từ cây mã đề

Tên bài báo:    Góp phần nghiên cứu các dạng bào chế từ cây mã đề

Tác giả:    Lê Văn Truyền, Nguyễn Thị Nga, Hồ Phương Vân

Tên tạp chí:    Dược học

Năm xuất bản:    1983    Số:    6            Trang:    15-18

Tóm tắt:    

Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện phơi sấy dược liệu mã đề (Plantago major var. asiatica Descaine Plantaginaceae) đối với 2 hoạt chất chính là aucubin và alantoin. Kết quả: alantoin tương đối bền vững, không bị ảnh hưởng của nhiệt độ từ 40-80oC và điều kiện phơi sấy. Lá và hoa mã đề khô mua trên thị trường có màu nâu đen nhưng tỷ lệ alantoin không giảm. Hoa mã đề chứa khoảng 0,45% alantoin, nhiều hơn trong lá (0,33%). Rễ cũng chứa nhiều alantoin 0,57% cao hơn trong lá. Mẫu hoa mã đề đã nở và có hạt mua trên thị trường có tỷ lệ alantoin cao nhất (0,80%).

Góp phần nghiên cứu các dạng bào chế từ cây mã đề

Leave a Comment