Hạ đường huyết trong Bệnh Tiểu đường 2e

Hạ đường huyết trong Bệnh Tiểu đường 2e

Hạ đường huyết trong Bệnh Tiểu đường 2e.Hạ đường huyết y sinh, hay đường trong máu thấp do điều trị y tế, là một thách thức phải đối mặt với những người có bệnh tiểu đường và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ. Các bác sĩ Philip E. Cryer, E. Irene & Michael M. Karl – giáo sư khoa Nội tiết và Chuyển hóa tại Đại học Washington ở St Louis, xem xét vấn đề dai dẳng này từ góc độ sinh lý bệnh.

Dành cho các nhà nghiên cứu bệnh tiểu đường và các chuyên gia y tế, những người làm việc chặt chẽ với các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, hạ đường huyết trong bệnh tiểu đường cung cấp cái nhìn sâu sắc trực tiếp vào nguyên nhân và hậu quả của tình trạng bệnh nghiêm trọng này từ một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Dựa trên những phát triển mới nhất và các xu hướng trong các tài liệu khoa học và y tế, người đọc sẽ được cung cấp những chi tiết mà họ cần để có được thông tin về làm thế nào để xác định, ngăn ngừa, và điều trị hoàn cảnh không may này của chế độ chăm sóc bệnh tiểu đường.
Ấn bản thứ hai có chứa các tài liệu tham khảo được cập nhật và mở rộng từ những nghiên cứu mới nhất. Các thảo luận về hạ đường huyết do điều trị đã được mở rộng trong suốt cuốn sách để bao quát những phát hiện mới nhất và để giữ cho các thảo luận về các chủ đề có liên quan.

TRÍCH DẪN
Hypoglycemia in Diabetes: Pathophysiology, Prevalence, and Prevention
by Philip E. Cryer
Hardcover (Second Edition)
Price : $64.47
ISBN-13: 9781580404983
Publisher: American Diabetes Association
Publication date: 3/26/2013
Edition description: Second Edition
Pages: 240

Hạ đường huyết trong Bệnh Tiểu đường 2e

Leave a Comment