HACKER MOORE SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN 6E

HACKER MOORE SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN 6E

HACKER MOORE SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN 6E. Đây là cuốn sách súc tích hướng dẫn đánh giá, chẩn đoán, quản lý các rối loạn sản khoa và phụ khoa thường gặp trong thực hành lâm sàng.Ấn bản thứ 6 của nguồn tài nguyên phổ biến và thực tế này có thêm hình ảnh lâm sàng và các tài liệu về tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh.

– Thiết kế đầy màu sắc với các hình minh họa và hình ảnh bổ sung cho các văn bản.

– Truy cập trực tuyến đầy đủ văn bản, cùng với một bộ sưu tập hình ảnh bổ sung, nghiên cứu trường hợp trực tuyến và ghi chú thông qua tiêu đề “Tư vấn sinh viên” cho bạn một kinh nghiệm học tập tốt hơn.

– Chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của các tác giả, những chuyên gia lâm sàng nhiều kinh nghiệm và được kính trọng trong lĩnh vực của mình.

– Cung cấp thông tin phải biết hiệu quả thông qua một phong cách văn bản rõ ràng, súc tích.

– Thêm một chương mới về tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh và gia tăng tập trung vào các ứng dụng lâm sàng

– Tích hợp nhiều hình ảnh lâm sàng hơn để giới thiệu trực quan hơn các ứng dụng lâm sàng.

– Phản ánh sự thay đổi trong mục tiêu APGO/CREOG thông qua các nội dung cập nhật.

HACKER MOORE SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN 6E

Product details

Series: Hacker & Moore’s
Paperback: 512 pages
Publisher: Elsevier; 6 edition (November 24, 2015)
Language: English

HACKER MOORE SẢN PHỤ KHOA CĂN BẢN 6E

Leave a Comment