Cấu trúc và chức năng của các cơ quan trở nên sống động hơn bao giờ hết bởi 282 bản vẽ và lược đồ đầy tính nghệ thuật. Mỗi chương được bắt đầu bằng tổng quan quan trọng về mối liên hệ giữa sinh lý học của hệ thống cơ quan cho đến mô, tế bào và các cấp độ dưới tế bào.
John Hansen là giáo sư và phó chủ tịch trung tâm Giáo dục y tế trong sinh lý học thần kinh và giải phẫu, và là Phó Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm tuyển sinh tại Đại học Y khoa và Nha khoa Rochester. Bác sĩ Hansen nhận bằng tiến sĩ về giải phẫu học ở Đại học Tulane và là giảng viên tại đại học Trung tâm khoa học Texas tại San Antonio và Đại học Rochester. Trước đó ông từng phục vụ như J. Kilian và Chủ tịch Caroline F. Schmitt của khoa sinh học thần kinh và giải phẫu và trong 14 năm qua là Phó Chủ nhiệm khu vực tuyển sinh .Vào tháng hai năm vừa qua , John đã được trao giải thưởng hàng năm đầu tiên của Đại học Rochester cho 24 năm của ông đã nỗ lực đóng góp những thành tựu quan trọng cho tăng việc tuyển dụng các thế hệ sinh viên và học viên, nghiên cứu sinh chất lượng cao cho trường từ các nền văn hóa đa dạng.

THÔNG TIN

Netter’s Atlas of Human Physiology
John Hansen, PhD, Professor
Bruce Koeppen, MD, PhD
Paperback, 224 Pages 
Published: APR-2015
ISBN 10: 1-929007-01-9
ISBN 13: 978-1-929007-01-1
Imprint: SAUNDERS

TẢI SÁCH PDF – Dung lượng 23 MB – 224 TRANG

Sachyhoc.com

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *