Harper Giáo trình Da liễu nhi khoa 4E 2019

Harper Giáo trình Da liễu nhi khoa 4E 2019

Harper Giáo trình Da liễu nhi khoa 4E 2019.Một bộ sách hoàn hảo với một cách tiếp cận mới về da liễu nhi khoa. Bệnh Da ở trẻ em khác với người lớn. Sự trưởng thành ảnh hưởng đến hàng rào biểu bì, hệ vi sinh vật ở da, cấu trúc ngoại tiết, mạch máu và sự hấp thu qua da của thuốc. Da chưa trưởng thành dễ bị tác nhân gây bệnh và môi trường phá vỡ. Nhiều rối loạn di truyền có mặt khi sinh hoặc biểu hiện sớm ở thời thơ ấu. Bệnh da do đó hiện diện khác nhau ở trẻ em so với người lớn. Da liễu nhi khoa đã chứng kiến ​​những tiến bộ đáng kể trong thập kỷ qua, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu di truyền phân tử, điều này đã giúp chúng ta hiểu hơn về cơ chế bệnh sinh của nhiều bệnh da và sự phát triển các phương pháp mới trong điều trị.
Phiên bản thứ tư này của Harper cung cấp thông tin hiện đại về tất cả các khía cạnh của bệnh da ở trẻ em. Nó bao gồm chẩn đoán và điều trị tất cả các tình trạng – cả phổ biến và hiếm gặp – với cách tiếp cận dựa trên bằng chứng nhất quán. Nội dung hiện tại đã được làm mới và cập nhật đầy đủ để phản ánh tư duy mới nổi và kết hợp mới nhất trong dữ liệu nghiên cứu và lâm sàng – đặc biệt là ở cấp độ di truyền.

Phiên bản thứ tư mới này bao gồm:
Tập trung nhiều hơn vào di truyền đằng sau bệnh ngoài da, bao gồm gen/genodermatoses mới, tiến bộ trong phân tích di truyền và cấy ghép tế bào gốc
Tăng độ bao phủ của laser và các công nghệ khác được sử dụng để điều trị bệnh ngoài da
Thêm bảng tóm tắt, điểm học tập, bảng chẩn đoán phân biệt và thuật toán lâm sàng để chẩn đoán và quản lý
Các tính năng trực tuyến bổ sung, bao gồm liên kết thông tin bệnh nhân và câu hỏi trắc nghiệm

Giáo trình da liễu nhi khoa của Harper cung cấp những hiểu biết lâm sàng quan trọng và thông tin nghiên cứu cập nhật mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực. Là cuốn sách tham khảo toàn diện nhất có sẵn về chủ đề này, phiên bản thứ tư sửa đổi này sẽ hỗ trợ và hướng dẫn thực hành hàng ngày của cả bác sĩ da liễu và bác sĩ nhi khoa trên toàn thế giới.

Harper Giáo trình Da liễu nhi khoa 4E 2019
Harper’s Textbook of Pediatric Dermatology [2 Volume Set]
Peter H. Hoeger, Veronica Kinsler, Albert C. Yan
Categories:Medicine\Pediatrics
Year:2019
Edition:4th Edition
Publisher:Wiley-Blackwell
Language:english
Pages:2528

Harper Giáo trình Da liễu nhi khoa 4E 2019

Leave a Comment